Föräldraledighet och livspussel - TCO:s förslag för ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen

Jämställdhet

Rapport

2018-04-24

I den här rapporten beskriver vi TCO:s förslag till förändringar inom föräldraförsäkringen för att öka jämställdheten och få kvinnor och män att dela mer lika på föräldraledigheten.

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten.

Kvinnors långa föräldraledigheter ger direkt effekt på könsskillnaderna i arbetade timmar och inkomst. Kvinnors långa föräldraledigheter påverkar även indirekt, genom att kvinnor efter föräldraledigheten arbetar mer deltid, gör en större del av det obetalda hemarbetet, får sämre karriär- och löneutveckling, och som en följd av detta även får lägre pensionsinkomster. Kvinnor har dessutom en ökad risk för sjukfrånvaro när de blir föräldrar som inte män har.

Ladda ner rapporten Föräldraledighet och livspussel

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell