Solidaritetsfonden

Respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet är ingen självklarhet. 1976 bildade TCO en internationell solidaritetsfond. Genom att stödja den bidrar du till att stödja utsatta kollegor och motarbeta förföljelse av fackligt aktiva.

 

TCO har genom den internationella solidaritetsfonden bland annat stöttat Världsfackets (förkortas ITUC på engelska och IFS på svenska) Afrika-avdelning i deras kamp mot ebola. Vi har också bidragit till Världsfackets stöd till de drabbades familjer, som inte sällan lämnades helt utan försörjare.

Du behövs som bidragsgivare

Mer pengar i fondens kassa betyder mer stöd! Allt du behöver göra är att skicka valfritt belopp till bg 787-9927

Bidra via löneavdrag

Du kan också be din arbetsgivare göra en automatisk månadsinbetalning via löneavdrag. Fonden kontrolleras av Stiftelsen för insamlingskontroll.