StartFakta och politikInternationellt

Panaf – 30 år av fackliga...

Panaf – 30 år av fackliga utbildningar på den afrikanska kontinenten.

Internationellt

Blogg

2019-03-01

Människor som träffas för att tillsammans diskutera utmaningarna på arbetsplatsen och i samhället och utforma kollektiva lösningar är hjärtat i fackföreningsrörelsens historia. Det är denna tradition som ligger till grund för LO och TCO:s stora utvecklingssamarbetsprogram Panaf, the Pan-African Trade Union Education Program, som i år firar 30 år.

I 30 år har programmet genom studiecirkelsmetoden på arbetsplatser utbildat miljontals arbetstagare i fackliga rättigheter på den afrikanska kontinenten. För tillfället ingår 16 länder i programmet, från Mozambique i söder till Niger i norr och förutom LO och TCO ingår numera också världsfacket ITUC:s afrikaavdelning, den regionala fackliga organisationen OATUU, samt centralorganisationerna CUT Brasil och FGTB, Belgien i styrgruppen för programmet.
 
Det unika med studiecirkelsmetoden är att utbildningen äger rum där arbetstagarna befinner sig. Det kan vara på en sidogata till marknaden i N’Djamena, Tchad, där kvinnor som arbetar i den informella sektorn som gatuförsäljare, sitter och genomför en studiecirkel. Diskussionerna rör sig från grundläggande fackliga rättigheter till hur kvinnorna bäst ska approchera sin motpart, i det här fallet kommunen som äger marken som de bedriver sin försäljning på, för att kräva bättre tillgång till toaletter och sanitation i allmänhet.
 
 
Eller på en skola i Accra, där lärarna diskuterar strategier för hur de kan förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna för skador – i det aktuella fallet det faktum att de tvingas klättra upp på höga stegar för att hämta ner böcker i tid och otid vilket lett till olyckor.
  
Studiecirkelsmetoden är också en väldigt kostnadseffektiv metod. I genomsnitt kostar det runt 10 USD för en arbetstagare att genomgå en Panaf-studiecirkel med runt 14 träffar. Det är därför som miljontals arbetstagare kunnat utbildats genom Panaf-programmet under dessa 30 år som programmet varit aktivt.

De studiecirklar som anordnas genom Panaf handlar inte bara om grundläggande fackliga rättigheter och de verktyg som man som fackligt aktiv kan använda sig av för att hävda sina rättigheter. De handlar också om de utvecklingsutmaningar som många av samarbetsländerna står inför.
 
Med jämna mellanrum träffas fackliga företrädare för alla samarbetsländerna därför tillsammans med regerings- och arbetsgivarföreträdare för att diskutera frågor som fackföreningsrörelsen på kontinenten identifierat som viktiga för rörelsen att engagera sig i. Bland annat har den sociala dialogen som ett mycket viktigt stabiliserande och inkluderande verktyg i de postkonfliktsituationer som många av länderna befinner sig i diskuterats.
 
Från TCO:s sida är vi mycket stolta över att ha varit en del av det här programmet under många år och ser fram emot att bidra till programmets utveckling under många år framöver.
 

 

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson