Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Internationellt

Blogg

2022-06-28

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Frihet och demokrati nedmonteras systematiskt genom att grundläggande rättigheter som yttrande- och mötesfriheten och strejkrätten begränsas, och genom våld mot dem som kämpar för sina och andras rättigheter.

Det är en oerhört oroande utveckling. Att ha möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter är helt centralt i ett öppet samhälle och nödvändigt för ansvarsutkrävande. Nu tystas människor i allt högre utsträckning och under mer brutala former när fler och fler människor lever under auktoritära regimer.

Våld används för att tysta fackliga aktivister

Konsekvenserna för dem som trots det fortsätter sin kamp för rättigheter och frihet kan bli förödande. Vi har under året sett hur Lukasjenkos grymma regim fängslat stora delar av ledarskiktet i den oberoende fackliga rörelsen i Belarus. I Myanmar förklarade militärjuntan kort efter sitt illegala maktövertagande 16 fackliga organisationer olagliga och arbetstagare och fackligt aktiva misshandlades, arresterades och mördades när de deltog i demonstrationer och strejker.

Det endemiska och brutala våldet mot fackligt aktiva i Guatemala fortsatte under 2022 – det är fortfarande bokstavligt talat livsfarligt att engagera sig fackligt i landet. Mordet på 35-åriga Cinthia del Carmen Pineda Estrada, grundskollärare och ledare för lärarfacket Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, är ett tragiskt exempel på det. Den 7 maj 2021 sköts Cinthia till döds framför sitt hus. Ingen har ställts till svars för mordet. Ytterligare 16 fackliga ledare mördades under året och väldigt många fler utsattes för dödshot och trakasserier i syfte att tysta dem.

Lagstadgat skydd eller förtryck av rättigheter i arbetslivet?

Årets rättighetsindex noterar framsteg på vissa håll för att stärka det lagstadgade skyddet för arbetstagares rättigheter, i bland annat USA och i Uganda. På många andra håll har dessvärre repressiva lagar använts för att förstärka förtrycket av arbetstagares rättigheter. I Egypten infördes exempelvis nya lagar som ytterligare begränsar yttrande- och mötesfriheten. Bland annat antogs lagstiftning som tillåter offentliga förvaltningar att säga upp alla tjänstemän som misstänkts för att tillhöra grupper klassade som "terrorister" såväl som de som "skadar offentliga tjänster eller statens ekonomiska intressen”. I november cementerades också det permanenta undantagstillståndet, vilket gör att fler civila kan hänvisas till militärdomstolar och urholkar rätten till en rättvis rättegång.

Alla arbetstagare, utan åtskillnad, har rätt till föreningsfrihet. Trots detta visar årets rättighetsindex också att 115 länder exkluderar vissa kategorier av arbetstagare från denna rättighet, ofta på grund av anställningsstatus. Migrantarbetare, hushållsanställda och arbetstagare i den informella sektorn hör till dem som ofta nekas denna rättighet, och detta samtidigt som arbetsvillkoren för dessa arbetstagare ofta är bland de sämsta i världen.

Kriminalisering av strejkrätten

Strejkrätten är en demokratisk rättighet och därför ett bra mått för att utvärdera stater på den demokratiska skalan. Det är därför mycket oroande att årets rättighetsindex visar att strejkrätten begränsats kraftigt eller förbjudits i 129 länder. Myndigheters svar när arbetstagare utövar sin strejkrätt är ofta att använda brutalt våld mot de strejkande. I andra fall åtalas de strejkande och/eller sägs upp. I Bangladesh och Indien ledde användandet av extremt våld för att undertrycka strejkaktioner till att strejkande arbetstagare dödades.

Den fackliga rörelsen är världens största sociala rörelse, och fackligt aktiva står ofta i frontlinjen i kampen för demokrati – just därför är de repressiva, auktoritära regimerna runt om i världen så måna om att tysta dem. Trots detta - denna eskalering av kränkningar, hot, trakasserier och våld - fortsätter fackligt aktiva världen över sin kamp för rättvisa, rättigheter och demokrati. ITUC:s rättighetsindex sätter ljuset på deras livsiktiga och modiga arbete.

Global rights index

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson