Fackföreningsrörelsen fördömer invasionen av Ukraina

Internationellt

Pressmeddelande

2022-02-24

LO, TCO och Saco, den svenska fackföreningsrörelsen, fördömer starkt invasionen av Ukraina. Ryssland startar nu ett krig i strid med FN och världssamfundets rättsliga principer.

Den ryska regeringens ensidiga krav på andra länders säkerhetspolitiska val, bland annat Sveriges, är helt oacceptabla.  

Rysslands agerande innebär att den ryska regeringen inte respekterar Sveriges och övriga länder i Europas självständighet och demokrati.

Vi är också starkt kritiska till den ryska regeringens förtryck och förföljelse av oppositionella personer och grupper däribland fackligt aktiva i Ryssland men också i Ukraina och Belarus. 

Vi håller Ryssland ensamt ansvarigt för den förödelse och det lidande det Ukrainska folket nu kommer att få utstå.

LO, TCO och Saco kräver:

  1. LO, TCO och Saco kräver omedelbart stopp av Rysslands aggression mot Ukraina.
  2. Konflikten måste lösas vid förhandlingsbordet och via diplomati.
  3. Återgå till och respektera Minskavtalet.

Viktigt nu är också att alla demokratiska aktörer bidrar till att stoppa den desinformation som nu sprids av den ryska regimen, liksom att aktivt hjälpa till att förmedla en korrekt bild av den invasion och de övergrepp som nu pågår.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström