Att engagera sig fackligt är långt ifrån en självklarhet för många

Internationellt

Blogg

2021-07-01

Världen över blir det allt farligare att organisera sig fackligt. Enligt Världsfackets nyligen publicerade Global Rights index 2021 utsätts arbetstagare för våld i 45 länder och fackligt aktiva mördades i sex länder. I 87 procent av de granskade länderna är strejkrätten begränsad, i 79 procent av länderna får fackförbunden inte vara med och förhandla och i 74 procent av länderna är rätten att gå med i ett fackförbund begränsad.

Åtta års trenddata analyseras i Global Rights index 2021 och visar på en rekordhög nivå av attacker mot fackliga rättigheter, en ökning av godtyckliga arresteringar, ökade kränkningar av yttrandefrihet och demonstrationsrätt samt ökad övervakning med integritetskränkningar.

Starkt samband mellan en väl fungerande demokrati och en välfungerande dialog mellan aktörer på arbetsmarknaden

Respekten för fackliga rättigheter är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och arbetet med fattigdomsminskning, där människors liv är så pass drägliga att de har möjlighet att agera som aktiva medborgare och stärka ländernas välfärd och utveckling. TCO ser positivt på att Regeringen stärker och fördjupar nu det internationella arbetet med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet som ett led i regeringens demokratisatsning.

Företag pekas ut för bristande respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet

Världsfacket pekar i sin rapport ut ett antal företag och koncerner, där arbetstagarna jobbar under orimliga villkor, utan rättsskydd och där privatlivet övervakas och kontrolleras. Det är resultatet av bristfällig riskanalys när det kommer till den faktiska påverkan ett företags verksamhet har på sina medarbetare i förteget, i dess leverantörskedjor och i förlängningen på samhället.

Varje dag går 200 miljoner fackliga medlemmar till jobbet. De lever och arbetar i verkligheten av företagens policys, strategier och processer. Därför är det självklart att fackliga organisationer på nationell och internationell nivå medverkar i arbetet med att identifiera och hantera risker för kränkningar av arbetstagares rättigheter. Policys och uppförandekoder kan visst sätta tonen men räcker inte för att säkra genomförande och förväntat beteende i linje med dess regler. TCO ser förslag om kommande EU-lagstiftning om krav på företagens ansvar att säkra respekten mänskliga rättigheter som ett steg i positiv riktning och poängterar att för att det ska fungera så krävs det involvering av berörda parter.

Fackliga organisationer är medparter, inte motparter

Både arbetsgivare och arbetstagare vill ha en fungerande, konkurrenskraftig effektiv verksamhet som är attraktivt för arbetstagare, kunder, och investerare. Det är inte en fråga om antingen företagens överlevnad eller arbetstagare med schysta villkor och garanterade rättigheter. Det är båda eller inget av dem.

 

Tidigare anställd skribent: Ann-Katrin Dolium