Internationellt fackligt arbete

Internationellt

Artikel

Solidaritet mellan arbetstagare världen över är det som driver vårt internationella engagemang. Alla människor har rätt till arbete med goda villkor och att kunna förena arbete och familjeliv. Vi är övertygade om att när en arbetstagares fackliga rättigheter kränks någonstans i världen så är det en angelägenhet för alla arbetstagare.

Kärnan i det internationella arbetet är att arbeta för att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras, skyddas och uppfylls. I grunden handlar det internationella arbetet om samma saker som det nationella: att öka respekten för alla människors lika värde och rätt samt att stärka den fackliga organiseringen och de fackliga rättigheterna.  

De viktigaste internationella frågorna som TCO driver 

  • Rätten till föreningsfrihet och rätten till att förhandla kollektivt. Dessa är grundläggande mänskliga rättigheter. De är också nödvändiga för uppfyllandet av andra rättigheter samt för möjligheten för arbetstagare att förbättra livssituationen för sig själva och sina familjer. De möjliggör också för fackliga organisationer att spela en viktig roll till exempel i länders övergång till demokrati och i postkonfliktsituationer. TCO stödjer bland annat Världsfacket ITUC:s arbete genom att varje år publicera det årliga Rättighetsindexet som mäter hur dessa rättigheter efterlevs i världens länder, och sätter ljuset på många länder där rättigheterna kränks. TCO arbetar också med dessa frågor i olika utvecklingssamarbeten som vi bedriver genom Union to Union.   
  • Organisering. Ett viktigt mål är att fler arbetstagare ska kunna och vilja organisera sig fackligt. Facket är världens största sociala rörelse och ITUC representerar över 200 miljoner medlemmar i 163 länder och territorier världen över. Trots det behöver fler få rätt och möjlighet att organisera sig. Tillsammans med LO bedriver vi  exempelvis ett projekt i en rad afrikanska länder där vi med hjälp av studiecirklar på arbetsplatser arbetar för att öka organisationsgraden. 
  • Jämställdhet. Det här arbetet handlar bland annat om att arbeta mot diskriminering av kvinnor och andra utsatta grupper i arbetet men även om vikten av att fackliga strukturer är jämställda och en politik som gynnar ett jämställt arbetsliv. 
  • En rättvis klimatomställning. En fråga som är oerhört viktig och som kommer att kräva engagemang från fackföreningsrörelsen är att den klimatomställning som nu pågår verkligen får positiva effekter för arbetstagare världen över. Det kräver i sin tur att arbetstagare är involverade på alla nivåer i de dialoger som förs och i de beslut som fattas för att möjliggöra övergången till ett koldioxidneutralt samhälle. 

Våra internationella samarbeten och riktlinjer

Union to Union

Det mesta av det fackliga utvecklingsarbetet sker genom Union to Union som är TCO:s, LO:s och Sacos organisation för utvecklingssamarbete. 

Världsfacket ITUC

En viktig organisation för fackliga rättigheter globalt är Världsfacket, ITUC, där TCO tillsammans med över 330 andra centralorganisationer över hela världen är medlem. ITUC arbetar för att att främja och försvara arbetstagares rättigheter och intressen genom internationella samarbeten mellan fackföreningar, globala kampanjer och genom opinionsbildning inom de stora globala institutionerna.

ILO

TCO är också engagerade i FN:s arbetslivsorganisation ILO, International Labour Organization. ILO utvecklar och övervakar genomförandet av konventioner och andra instrument som säkerställer rättigheter i arbetslivet. ILO:s kärnkonventioner är grundläggande mänskliga rättigheter som gäller för alla, alltid och är en sorts minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. ILO:s konventioner är också en grundbult i vårt internationella arbete. 

EU-politik

Sveriges och EU:s politik för utvecklingssamarbete är viktiga verktyg för att förverkliga de fackliga målen. Ett ytterligare sätt är att i EU:s förhandlingar om frihandelsavtal och inom Världshandelsorganisationen ställa tuffa krav på handelspartners att fullt ut respektera ILO:s kärnkonventioner, så att frihandel och globalisering blir ett effektivt sätt att stärka arbetstagares rättigheter.

Vill du läsa mer om hur TCO arbetar inom EU gör du det här. 

OECDs riktlinjer

OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har riktlinjer för multinationella företag. Det är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag inom OECD-länderna över de åtgärder dessa företag bör vidta för att försäkra sig om att de inte inverkar negativt på vare sig mänskliga rättigheter eller miljön genom sin verksamhet. De anslutna ländernas regeringar inrättar också en nationell kontaktpunkt (NKP) till vilken olika intressenter kan anmäla företag som man anser har brutit mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den svenska NKP:n är trepartiskt sammansatt, med representation från TCO.

TCO:s stöd till Ukraina

TCO fördömer kraftfullt Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina. Invasionen är ett flagrant brott mot internationell rätt och Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Vi kräver att alla ryska styrkor lämnar Ukraina omedelbart. För att visa Ukraina vårt stöd har TCO gjort flera saker, här hittar du dem samlade.

Bild på José Pérez Johansson

Internationell sekreterare

José Pérez Johansson

Prenumerera på alla våra nyheter om internationellt fackligt arbete

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt vårt internationella arbete? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Så här jobbar vi med internationella fackliga frågor

Här hittar du allt material om vårt internationella arbete, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.