Eva Nordmark omvald till ordförande för TCO

TCO

Pressmeddelande

2019-05-14

Under TCO:s kongress valdes nyss Eva Nordmark enhälligt till ordförande för TCO ytterligare en kongressperiod (2019-2023). Nordmark har varit ordförande sedan maj 2011.

– Jag är oerhört glad och tacksam för förtroendet att fortsätta leda TCO. Vi lever i en spännande tid med en arbetsmarknad i snabb förändring och där har det växande TCO en central roll att spela, säger Eva Nordmark.

TCO:s prioriterade fråga under den kommande kongressperioden kommer att vara att verka för en stärkt omställningsförmåga på arbetsmarknaden.

– Sverige har ett bra utgångsläge, men framgångarna kommer inte att komma av sig själva. Sverige behöver en samlad framtidsagenda för jobb och omställningsförmåga där de olika delarna hänger ihop och bidrar till en framgångsrik strukturomvandling. Rätt hanterat finns det fantastiska möjligheter att skapa ökat välstånd, säger Eva Nordmark.