Ett team för Europa

EU

Blogg

2019-09-11

Europeiska kommissionens tillträdande ordförande Urusula von der Leyen har presenterat det lag som ska utgöra vad som närmast kan benämnas som EU:s regering de kommande fem åren.

Von der Leyen har själv benämnt sitt nya lag som ett team för Europa som är välbalanserat med både mångfald och kompetens. Om laget får godkänt vet vi först efter att Europaparlamentet fått tillfälle att fråga ut varje kommissionär och slutligen godkänna Kommissionsordförandens samlade förslag.

Ur TCO:s perspektiv är givetvis sysselsättningsportföljen mycket viktig. Den föreslås tilldelas Nicolas Schmit från Luxembourg, fd arbetsmarknadsminister och ledamot av Europaparlamentet. Sysselsättningsportföljen är en av flera viktiga portföljer och kommer att bli än mer betydelsefull under kommande mandatperiod, inte minst då den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen aviserat flera viktiga förslag på arbetsmarknadspolitiska området. Von der Leyen har bla nämnt förslag gällande minimilöner och lönetransparensåtgärder. 

Ylva Johansson föreslås tilldelas portföljen för migration och inrikes frågor (Home Affairs). Det är lite förvånande men samtidigt en viktig portfölj med potentiellt mycket lagstiftning där fokus blir att ena EU:s medlemsstater som fortsatt är mycket splittrade i migrationsfrågan. Ylva Johansson kommer som en kommissionär i kommissionärskollegiet att kunna bidra med sin kunskap om hur svensk och nordisk arbetsmarknad fungerar trots att hon formellt inte ansvarar för frågorna. På så sätt känner vi oss trygga med att vi har en talesperson för den svenska partsmodellen i Bryssel. 

Andra exempel på för TCO viktiga poster är den portfölj som ansvarar för rättsstatsfrågor (föreslås tilldels Didier Reyndes från Belgien), inre marknadsfrågor (föreslås tilldelas Sylvie Goulard från Frankrike) och handelsportföljen (föreslås tilldels Phil Hogan Irland). Slutligen så får Lettlands kommissionär Valdis Dombrowski en viktig roll som kommissionär för finansiella tjänster i och med att han också får ett övergripande ansvar för den inre marknadens ekonomiska och sociala dimension, den sociala pelaren och den sociala dialogen. En stor utmaning för den tillträdande EU-kommissionen blir att följa upp den sociala pelaren genom en handlingsplan med konkreta åtgärder. Nu är det upp till Europaparlamentet att bedöma om von der Leyens team bör leda Europa.