Välkommet besked att Las-utredningens förslag läggs åt sidan

Arbetsrätt

Pressmeddelande

2020-10-29

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade under torsdagsförmiddagen att regeringen avser att gå vidare med parternas lösningar och inte den så kallade Las-utredningens förslag. TCO välkomnar beskedet.

– Las-utredningen är ett mörkt kapitel i den svenska arbetsmarknadsmodellens historia som aldrig borde ha skrivits. Det besked som arbetsmarknadsministern lämnat idag innebär att utredningens förslag läggs åt sidan. Det ligger i linje med vad regeringen och samarbetspartierna kommit överens om och lovat svenska folket. TCO välkomnar den väg regeringen nu valt, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO ser allvarligt på politisk inblandning i de frågor som parterna på arbetsmarknaden kan lösa.

– Mitt under den extraordinära tid vi går igenom till följd av coronaviruset har parterna hanterat den kris som uppstått på svensk arbetsmarknad. De har skjutit på avtalsförhandlingar, som nu har återupptagits. Samtidigt har parterna levererat lösningar till politiken på frågorna om arbetsrätt och kompetensutveckling. Partsmodellen är en enorm styrka för svenskt välstånd och välfärd och har varit det under lång tid. Den måste värnas i alla avseenden, säger Therese Svanström.

Här finns TCO:s remissvar på Las-utredningen