TCO starkt kritiska till LAS-utredningen

Arbetsrätt

Pressmeddelande

2020-06-01

TCO är starkt kritiska till LAS-utredningen som överlämnas till regeringen idag. Godtyckliga uppsägningar, försämrad arbetsmiljö och ökad otrygghet är några av konsekvenserna som skulle uppstå om utredningens förslag blir verklighet. TCO ser det som otänkbart att regeringen skulle kunna gå vidare med utredningens förslag.

 Utredningens förslag skulle kraftigt snedvrida balansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel. Anställningsskyddet för den enskilde skulle försvagas och godtyckliga uppsägningar skulle bli vardag. Det ger varken fler eller bättre jobb, utan bara en ökad otrygghet för alla arbetstagare i Sverige. För mig är det helt otänkbart att regeringen skulle kunna gå vidare med utredningens förslag, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Sverige präglas av att det finns starka, självständiga parter som tar ansvar för arbetsmarknadens funktionssätt med så liten statlig inblandning som möjligt. Det finns en stor flexibilitet, även i de frågor som rör turordningen vid arbetsbrist.

– Det som gör svensk arbetsmarknad så framgångsrik är att den bygger på att fack och arbetsgivare tillsammans tar ansvar för lösa de problem som uppstår. Det finns en stor, inbyggd flexibilitet, inklusive i frågor som rör turordningsreglerna på arbetsplatsen. Det finns dock absolut problem på arbetsmarknaden men LAS-utredningens förslag löser inte dem. Bristande kompetensförsörjning och otillräcklig omställningsförmåga är de största hoten mot både välstånd och välfärd. Vi får inte fler jobb och mer personal med rätt kompetens för att de blir lättare att säga upp, säger Therese Svanström.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez