TCO säger nej till las-utredningen - parterna har löst det

Arbetsrätt

Pressmeddelande

2020-10-23

TCO lämnade på fredagen in sitt remissvar på den så kallade las-utredningen. Hela betänkandet avstyrks. Om regeringen vill göra förändringar i det lagstadgade anställningsskyddet måste den gå vidare med de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna på arbetsmarknaden.

Uppgörelsen mellan januaripartierna säger dessutom att om parterna kommer överens ska förslag läggas i linje med det. Det har parterna gjort och TCO förutsätter att utredningens förslag inte kommer att leda till lagstiftning.

– Las-utredningen ger inga svar på hur de stora frågorna på svensk arbetsmarknad ska lösas. Den finns en skriande brist på personer med rätt kompetens inom samtliga sektorer. Att tro att vi får fler ingenjörer, sjuksköterskor eller lärare genom att det blir lättare att säga upp dem är ett feltänk av enorma proportioner, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO:s förbund i privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive motparter och tillsammans med förbund från andra centralorganisationer, ingått avtal och överenskommelser som innebär att det finns partsreglering eller förslag till sådana regleringar av de frågor som las-utredningen behandlar.

– Ett av TCO:s grunduppdrag är att värna partsmodellen. Det betyder bland annat att vi ska skydda den från inblandning av politiken. Las-utredningens förslag är exempel på den typen av inblandning. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lovat svenska folket att utredningens förslag inte ska genomföras om parterna kommer överens. Det har de gjort och vi förutsätter att partierna håller vad de lovat. Las-utredningen kan inte ligga till grund för ny lagstiftning, säger Therese Svanström, ordförande i TCO. 

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez