TCO: Så kan fler larma om missförhållanden

Arbetsrätt

Pressmeddelande

2022-10-18

Den nya visselblåsarlagen innebär att fler kan slå larm om missförhållanden och att skyddet stärks. Många arbetsgivare blir nu skyldiga att ha kanaler för visselblåsning, men det är inte alltid tydligt vad som gäller. TCO har därför tagit fram en handbok för att hjälpa fler att larma om missförhållanden.

– Det är oerhört viktigt att människor vågar slå larm om missförhållanden på arbetsplatser. Det är bra både för arbetstagaren som upptäcker oegentligheter men kan också hjälpa arbetsgivare att identifiera och åtgärda problem i verksamheten. Därför är det en stor förbättring att fler nu kan känna sig trygga att visselblåsa, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Visselblåsning handlar om att slå larm om missförhållanden som man stöter på i sitt arbete. Det kan till exempel handla om miljöfarligt material som inte hanteras på rätt sätt, korruption eller att människors liv eller hälsa riskeras.

Den nya visselblåsarlagen började gälla i december 2021 och delar av den genomförs stegvis. Sedan i somras måste alla offentliga arbetsgivare och privata arbetsgivare med minst 250 arbetstagare inrätta interna rapporteringskanaler. Och i december 2023 börjar det gälla även för privata arbetsgivare med 50–249 arbetstagare.  

Den nya lagen berör ungefär 5 miljoner människor, det vill säga nästan alla på arbetsmarknaden. Men för att få skydd enligt lagen så behöver vissa kriterier vara uppfyllda och man måste ha visselblåst på rätt sätt.

– Det måste vara lätt att göra rätt, annars är risken att människor drar sig för att slå larm. Vår handbok kan ge stöd att förstå hur man ska gå till väga för att visselblåsa och behålla sitt skydd mot till exempel repressalier från en arbetsgivare, säger Therese Svanström.

Om handboken

Handboken innehåller bland annat avsnitt om vad som är en fråga för visselblåsning, hur och var man kan visselblåsa och vad som gäller om en visselblåsare utsätts för hinder eller på något sätt straffas för att ha visselblåst. Handboken hanterar främst relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Den riktar sig främst till fackligt förtroendevalda och ombudsmän som får frågor om visselblåsning från medlemmar, men kan även vara ett stöd för visselblåsare.

Handbok för visselblåsning

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez