TCO:s remissvar på Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Arbetsrätt

Remissvar

2022-12-09

TCO avstyrker förslaget om uppgifter från tredje man, tar inte ställning till förslaget om att sekretess ska gälla i Skatteverkets lönegarantiverksamhet samt tillstyrker förslagen i promemorian i övrigt.

TCO har skickat in ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet om Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Sammanfattning av synpunkterna

  • TCO avstyrker förslaget om uppgifter från tredje man (kapitel 4.8.3 i promemorian).
  • TCO avstår från att ta ställning till förslaget om att sekretess ska gälla i Skatteverkets lönegarantiverksamhet (kapitel 4.5).
  • TCO tillstyrker förslaget i övrigt.

Läs hela remissvaret.

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén