Visar Välfärdskommissionen vägen?

Arbetsmiljö

Event

2020-11-18

Stress och press, övertidsarbete, för få kollegor och en obalans mellan höga krav och knappa resurser. Det finns många utmaningar på arbetsmiljöområdet. I ljuset av coronapandemin blir de ännu mer påtagliga.

Risken att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa är dubbelt så hög i kvinnodominerade yrken som i andra verksamheter. Samtidigt finns ett växande behov av att rekrytera och behålla personalen inom dessa samhällsbärande yrken. Det handlar bland annat om sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare och deras chefer.

Hur säkrar vi en hållbar arbetsmiljö och kompetensförsörjning i välfärden? Vad kan vi lära oss av forskningen och redan gjorda satsningar? Vilka förslag har TCO och TCO-förbunden? Kan Välfärdskommissionen visa vägen?

Medverkande

Lena Micko civilminister (S)
Staffan Isling VD Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Therese Svanström ordförande TCO
Veronica Magnusson ordförande i Vision och TCO:s representant i Välfärdskommissionen
Håkan Olsson ställföreträdande generaldirektör Arbetsmiljöverket
Minke Wersäll senior analytiker Arbetsmiljöverket och tidigare projektledare för "Kvinnors arbetsmiljö"
Moderator: Johanna Palmström, frilansjournalist 

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter