Vägen till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Rapport

TCO-förbundens vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 om OSA, det vill säga organisatorisk och social arbetsmiljö.

Bild på Lise Donovan

Jurist (tjänstledig)

Lise Donovan