TCO: Inte dags att skrota kontoret

Arbetsmiljö

Pressmeddelande

2023-04-20

Efter pandemin arbetar sex av tio tjänstemän på distans hemifrån. Bara en av tio har arbetsuppgifter som inte alls går att utföra på distans. En tydlig majoritet av tjänstemännen vill ha en mix av distansarbete och att vara på arbetsplatsen. Det visar en ny Novus-undersökning från TCO.

– Det är inte dags att skrota kontoret, tjänstemännen vill ha det bästa av två världar. För tre år sedan gick en stor del av tjänstemännen hem från arbetsplatserna på grund av pandemin, och för ett år sedan kom vi tillbaka. Nu när det finns möjlighet att kombinera distansarbete med arbete på arbetsplatsen vill en stor majoritet göra just det, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Om tjänstemännen själva får bestämma väljer 76 procent en kombination av arbete på arbetsplatsen och distansarbete. Fler kvinnor än män, och fler i åldern 35–44 och de med hemmavarande barn. 16 procent vill bara arbeta på arbetsplatsen och 7 procent vill bara jobba på distans.

Tjänstemännen uppger att det främsta värdet av att vara på arbetsplatsen är kollegorna, medan de främsta värdena för att jobba på distans är att det förenklar livpusslet, sparar restid och ger möjlighet att kunna arbeta ostört.

Undersökningen visar att 66 procent av tjänstemännen kan utföra stora delar eller i princip allt arbete på distans hemifrån, jämfört med 9 procent som inte kan utföra några uppgifter alls hemifrån.

Fler vill jobba hemifrån

68 procent av tjänstemännen arbetar på distans i den omfattning de vill. 29 procent arbetar mindre på distans än de önskar. Det främsta skälet uppges vara att arbetsgivaren inte tillåter distansarbete hemifrån (45 procent).

– Det går att organisera arbetet på andra sätt för att möjliggöra för fler att jobba på distans. Arbetsgivarna behöver i dialog med de anställda utveckla möjligheterna till distansarbete för alla anställda där det är möjligt och relevant, säger Therese Svanström.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TCO, via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat, under perioden 28 mars–4 april 2023. Deltagarfrekvensen är 63 procent med 1 793 förvärvsarbetande tjänstemän i åldern 18–65 år

TCO:s ståndpunkter

För att ta tillvara de stora möjligheterna med distansarbete och hantera utmaningarna bör arbetsgivare i dialog med de anställda:

  1. Utvidga möjligheterna. Arbetsgivare bör utveckla möjligheterna till distansarbete för alla anställda där det är möjligt och relevant. Yrkesgrupper som sjuksköterskor, poliser och tulltjänstemän kommer alltid behövas ute i samhället, men även de kan ha arbetsuppgifter som går att utföra på distans.
  2. Utrusta medarbetarna. Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö. Arbetsgivarna behöver leva upp till arbetsmiljölagens krav om god arbetsmiljö vid distansarbete
  3. Förändra kontoren. Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.
  4. Bygg gemenskaperna. Socialt umgänge med kollegor är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.
  5. Motverka klyftorna. Se upp för missgynnande när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet.

Fler resultat från undersökningen

TCO Så distansarbetar tjänstemännen våren 2023

Seminarium: Vad sker efter distansrevolutionen

Från revolution till business as usual. Distansarbetet är här för att stanna. Men hur utformar vi det så bra som möjligt? Här hittar du ett samtal om distansarbete och arbetslivets förändring.

En man sitter vid en laptop i en hemmamiljö. Han tittar bort, ut ur bilden.
Bild på Jennie Zetterström

TF Presschef

Jennie Zetterström