Tacka ditt skyddsombud idag!

Arbetsmiljö

Blogg

2021-10-27

Idag är det skyddsombudens dag. Och jag vill fira alla över 32 000 skyddsombud och arbetsmiljöombud i TCO-förbunden som gör stora och livsviktiga insatser på våra arbetsplatser runt om i hela landet varje dag.

Pandemin har inneburit radikala förändringar i arbetsmiljön för TCO-förbundens medlemmar, både för dem som har fortsatt gå till jobbet och för dem som har jobbat mer hemifrån. Det är viktigare än någonsin att vi använder oss av den kunskap och kompetens som skyddsombuden och arbetsmiljöombuden har.

Igår fick jag möjlighet att prata mer om dessa viktiga frågor när vi bjöd in fackliga kollegor och politiker till en arbetsmiljöfrukost i TCO-huset. Vårt första fysiska event på över arton månader! Självklart kan den som inte var på plats ta del av samtalen i efterhand.

I samband med skyddsombudens dag släpper vi TCO-rapporten  Undersökningen, som omfattar 10 000 skyddsombud inom TCO-förbunden, visar på mycket allvarliga brister i skyddsombudens förutsättningar. Var tredje skyddsombud uppger att de inte har involverats i det systematiska arbetsmiljöarbetet alls under pandemin. Det är ett stort problem. Skyddsombudens arbete är nödvändigt för att förebygga stress och minska psykisk ohälsa. I förlängningen kan arbetet rädda liv även i tjänstemannayrken.

Glöm inte att tacka ditt skyddsombud idag.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström