StartFakta och politikArbetsmiljö

Se våra webbinarier: Så...

Se våra webbinarier: Så påverkas arbetsmiljön av coronapandemin

Nyhet

2020-11-03

Coronapandemin har förändrat arbetslivet, både för de som jobbat hemma och de som gått till jobbet. Men hur har det påverkat arbetsmiljön? I tre olika seminarier diskuterar vi detta, men även vilka lärdomar vi kan ta med oss in i framtiden. Du kan se seminarierna här.

Sex av tio tjänstemän har fortsatt gå till jobbet under pandemin. Det visar en undersökning som TCO genomfört tillsammans med Novus. Samtidigt har drygt fyra av tio tjänstemän fått flytta hem sitt arbete och arbetar hemma. 

De som fortsatt gå till jobbet

  • 38 procent har fått en ökad arbetsbelastning.
  • Arbetsbelastningen har ökat mest för kvinnor som fortsatt jobba på arbetsplatsen under pandemin, 41 procent av dem har fått en ökad arbetsbelastning. 
  • 33 procent av män som också fortsatt jobba på arbetsplatsen har fått ökad arbetsbelastning.

För och nackdelar med hemmajobb

  • 7 av 10 tjänstemän som har jobbat hemma under coronapandemin svarar att de har trivts bra med det.
  • 8 av 10 svarar att de saknar det sociala samspelet med kollegorna.
  • 45 procent har kunnat anpassa sina arbetstider mer flexibelt, men 1 av 4 har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och arbetat mer än de borde.
  • 9 av 10 vill gärna fortsätta arbeta hemifrån åtminstone någon dag i veckan.
  • 27 procent svarar att de har fått ont i rygg, nacke eller axlar som de inte hade tidigare, och 1 av 3 arbetsgivare har inte erbjudit sig att tillhandahålla arbetsutrustning i bostaden.

Med utgångspunkt i svaren i undersökningen genomför TCO tre webbinarier kring tjänstemännens arbetsmiljö under pandemin. Vad har pandemin inneburit för arbetsmiljön? Och vilka konsekvenser kan pandemin få för framtidens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. 

Här hittar du seminarierna: 

Vi som gick till jobbet - webbinarium om arbetsmiljö i offentlig sektor

Vi som jobbade hemma - webbinarium om arbetsmiljö och distansarbete

Visar Välfärdskommissionen vägen? - webbinarium om framtidens arbetsmiljö