Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Arbetsmiljö

Nyhet

2021-04-16

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

I den långa artikeln i Dagens industri Weekend pratar Therese Svanström om TCO, om livslångt lärande, sin bakgrund, att överleva en hjärntumör och om coronapandemin.

- Det är mest kvinnor som arbetar i de tuffa sektorerna och riskerar att bli smittade. Kvinnor tar större del av hemarbetet när barn inte kan vara i skolan och hela samhället förändras. Det är också kvinnor som tar smällen när män förlorar jobbet, blir aggressiva och slår familjen, säger Therese Svanström i intervjun.

Hon hänvisar också till TCO:s siffror från rapporten Livspusslet under Coronapandemin som släpptes tidigare i år. Den visar bland annat att kvinnor som arbetar hemma är mindre stressad och lättare får ihop livspusslet, tvärtemot män som blir mer stressade vid hemarbete.

- Om det efter pandemin uppstår en valmöjlighet och kvinnor väljer, av stress och familjeskäl, att jobba hemifrån i högre utsträckning än män, vad innebär det för kvinnornas möjligheter att få de spännande uppdragen och progressiva projekten med därtill följande löneutveckling?
Den här utvecklingen håller TCO självklart koll på och följer upp.

Therese kommenterar också att allt fler går med i facket och att TCO ökade sitt medlemsantal för tionde året i rad 2020.

- 70 procent av alla nya medlemmar 2020 gick till tjänstemannaorganisationer, enligt Medlingsinstitutet. Även räknat i organisationsgrad har vi en högre siffra än arbetarsidan. Det är världsunik, säger hon.

Hela intervjun hittar du på Dagens industri:s webbplats.