Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljö

Blogg

2022-04-24

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Den 28 april är det Världsarbetsmiljödagen. En dag då fackföreningsrörelsen i Sverige och över hela världen uppmärksammar det viktiga arbetet för en bra arbetsmiljö som fackliga medlemmar och förtroendevalda bidrar till varje dag. En dag som också är till minne av dem som dött på eller av sitt arbete det senaste året. För att ta ett exempel leder hög arbetsbelastning och stress i arbetet till att cirka 700 personer dör i Sverige varje år! Arbetsmiljön, hur vi har det när vi arbetar, är en av TCO:s prioriterade frågor inför valet i höst. Det borde den vara även för våra politiker.

Alla borde ha rätt till ett arbetsliv som är fritt från våld och trakasserier. Så ser det inte ut idag. Mobbning, kränkningar, hot och våld förekommer på våra arbetsplatser. Det kan vi aldrig acceptera! Därför bjuder vi i TCO tillsammans med LO och Saco in till ett gemensamt seminarium som ramas in av den viktiga ILO-konventionen mot våld och trakasserier. En konvention som vi hoppas att Sverige snart ska ratificera.

Att det behövs en förstärkning av regelverket har vi påtalat länge. Vissa förbättringar har skett, men det finns fortfarande stora behov av lagstiftning. Det som på senare tid har blivit alltmer uppmärksammat är hat, hot, våld och trakasserier som utförs av tredje part, exempelvis klienter, kunder, elever, patienter och anhöriga. Våld, hot och trakasserier från tredje person ökar både i omfattning och grovhet. Det sker ofta digitalt och kan ske på alla timmar av dygnet, också utanför arbetstid och utanför själva arbetsplatsen. 

Regeringen har de senaste åren tillsatt ett antal utredningar och gett flera olika myndigheter uppdrag på detta område. Så sent som i förra veckan aviserades en ny utredning som ska se över hur offentliganställda kan skyddas mot våld, hot och trakasserier. Vi välkomnar utredningen, speciellt när det gäller att stärka det straffrättsliga skyddet för anställda i myndighetsutövning. Men TCO vill även uppmärksamma tjänstemän som blir utsatta i annat arbete, till exempel sjuksköterskor, journalister och bank- och försäkringsanställda.

Vi kommer att följa och bidra till utredningen längs vägen. Vårt första inspel är att det behövs en helhetssyn på frågan om att skydda anställda mot kränkningar, och där måste arbetsmiljöaspekten ha en stor plats i de åtgärder som tas fram. Vi är övertygade om att det även är viktigt att involvera arbetsmarknadens parter i arbetet. Då kan vi få fram bra lösningar som gör skillnad för den som drabbas av våld, hot och trakasserier i sitt arbete.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström