Fördjupning till handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Arbetsmiljö

Rapport

2019-01-30

Ingen på arbetsplatsen ska riskera att utsättas för sexuella trakasserier. För att hjälpa fackligt förtroendevalda i sitt arbete med frågan tog TCO fram boken Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. För att ge ett djupare stöd så finns även denna fördjupande bok.

Vi har tagit fram den här skriften för att ge stöd till arbetsgivare och fackliga organisationer att agera förebyggande, men även att göra rätt om det är så att något inträffar. Detta är en fördjupning till vår Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

I den här delen finns mer utförliga beskrivningar av de regler som finns, bakgrunden till bestämmelserna och hur dessa bör tillämpas på bästa sätt. I boken redogörs även för de centrala rättsfallen på området.

Författare till boken är Bo Ericson och Lise Donovan. 

Du kan ladda ner boken som pdf här: 

Fördjupning till handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet