Anställda måste få vara delaktiga i en dialog om distansarbetet

Arbetsmiljö

Debattartikel

2023-05-08

Trots att sex av tio tjänstemän jobbar på distans uppger varannan svarande i en ny undersökning att det inte pågår någon dialog med arbetsgivaren om distansarbetet. Nu måste fler anställda involveras. Det skriver TCOs ordförande Therese Svanström i en debattartikel i Publikt.

Distansrevolutionen under pandemin skapade helt nya möjligheter för många anställda att utföra stora delar av sitt arbete hemifrån. Att distansarbetet fortsatt även efter pandemin bekräftas i en Novus-undersökning som TCO låtit genomföra. Sex av tio tjänstemän svarar i undersökningen att de hittills i år jobbat på distans hemifrån minst en dag i veckan. Bara en av tio har arbetsuppgifter som inte alls går att utföra på distans.

Men det betyder inte att det är dags att skrota kontoren – en tydlig majoritet vill i stället ha det bästa av två världar. Om tjänstemännen själva får bestämma väljer tre av fyra en kombination av arbete på arbetsplatsen och distansarbete. Fler kvinnor än män, och fler med hemmavarande barn. Endast 7 procent vill bara jobba på distans.

Det främsta värdet av att vara på arbetsplatsen är kollegorna, enligt tjänstemännen. De främsta värdena med att jobba på distans är att det förenklar livpusslet, sparar restid och ger möjlighet att arbeta ostört.

Trots fördelarna jobbar många mindre på distans än de önskar, tre av tio svarar det. Det främsta skälet uppges vara att arbetsgivarens riktlinjer inte tillåter distansarbete hemifrån.

För en majoritet är också möjligheten till distansarbete viktig när de söker nytt jobb.

De nya siffrorna är en signal till arbetsgivare att bejaka möjligheterna med distansarbete. Det går att organisera arbetet på andra sätt för att möjliggöra för fler att jobba på distans, och arbetsgivare behöver ha en löpande dialog med de anställda. Samverkan med skyddsombud och anställda ska ske inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet när förändringar planeras i verksamheten.

Dessvärre finns stora brister. Varannan tjänstemän svarar i undersökningen att det inte pågår någon löpande strukturerad dialog på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och anställda om distansarbetet. Det är ett underbetyg. Frånvaron av delaktighet leder till sämre arbetsmiljö och drabbar i slutändan verksamheten.

Det är helt avgörande att frågor kring distansarbete nu blir en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på fler arbetsplatser. TCO har sex råd till arbetsgivarna om hur de ska ta tillvara möjligheterna och hantera utmaningarna i det nya arbetslivet:

  • Involvera de anställda och samverka löpande med skyddsombuden om distansarbetet.
  • Utvidga möjligheterna till distansarbete, där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv.
  • Utrusta medarbetarna med välfungerande it-utrustning, ergonomiska möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö.
  • Förändra kontoren. Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.
  • Bygg gemenskaperna. Socialt umgänge med kollegor är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.
  • Motverka klyftor mellan anställda. Se upp för missgynnande när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet.

Villkoren för arbetslivet efter distansrevolutionen skapas i dag. De bästa förutsättningarna för att alla ska vinna på förändringen uppstår när arbetsgivare och anställda samverkar. Bara så kan vi skapa ett arbetsliv som kombinerar det bästa av två världar.

Therese Svanström
Ordförande TCO

Läs debattartikeln i Publikt

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour