Tjänstemän - vilket EU vill ni leva i?

Arbetsmarknad, EU

Blogg

2021-06-10

På Europadagen 9 maj började samtalet om EU:s framtid under namnet Konferensen om Europas framtid, också kort och gott omnämnd som framtidskonferensen. I en rad debatter och diskussioner ska människor från hela EU under ca ett års tid dela med sig av sina idéer och på så sätt bidra till att skapa vår gemensamma framtid.

De teman som diskussionerna kommer att kretsa kring är hälsa, en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, EU i världen, digital omställning, demokratin i EU, migration och utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Utgångspunkten är att diskussionerna ska utgå ifrån vad EU har kompetens att göra men andra synpunkter får framföras. Resultatet av dessa debatter och diskussioner vill kommissionen att vi ska föra in i den plattform som utarbetats för att samla in alla synpunkter och idéer som blir resultatet av alla evenemang. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har gjort klart att hon vill ut ur Brysselbubblan (om än digitalt) och höra vad EU:s medborgare vill ha för EU i framtiden. Kommissionen har lovat att lyssna och sedan agera.

TCO är övertygade om att det europeiska samarbetet har potential att främja hållbar tillväxt och fler och bättre jobb. EU utgör också en central del av vårt demokratiska samhällsskick och spelar en avgörande roll för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad, och därmed för TCO-förbundens medlemmars vardag och arbetsliv. Vi arbetar därför aktivt för att påverka i EU-relaterade frågor för tillväxt, jobb, goda villkor i arbetslivet, jämställdhet, öppenhet, demokrati samt respekt för fackliga fri- och rättigheter och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

TCO vill vara en del i diskussionen om EU:s framtid genom att föra in våra medlemmars syn på hur EU bäst kommer till sin rätt i en föränderlig värld. Hösten 2021 lanserar TCO därför ett antal tjänstemannadialoger. Dialogerna riktar sig i huvudsak till TCO:s medlemmar men alla som vill kommer att ha möjlighet att delta. Dialogerna pågår under hösten och fortsätter in på våren 2022. Tanken är att resultatet från dialogerna ska resultera i en kortare promemoria som sedan delges plattformen.

Förutom att dialogerna är ett tillfälle att ge TCO-förbundens bild av tjänstemännens syn på framtidens EU så är det också ett tillfälle för TCO-förbunden att lyfta och diskutera vår gemensamma EU-politik tillsammans med medlemmarna. De teman som är först ut är En nystart för den fria rörligheten i EU (med fokus på gränsarbete).

Varmt välkommen att delta och följa diskussionerna. Håll utkik på vår hemsida för mer information.Läs debattartikel på Europaportalen, om framtidskonferensen.

Texten är skriven av Sofia Råsmar, tidigare EU-jurist på TCO