TCO:s arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsmarknad

Rapport

2017-06-01

Sedan många decennier vilar vårt välstånd på att människor klarar av att ställa om då förutsättningarna för olika verksamheter förändras. TCO:s arbetsmarknadspolitiska program — "Ny arbetsmarknad kräver ny politik" — tar sin utgångspunkt i att produktion och verksamheter ständigt förändras. Vi bejakar denna förändring, men ska vi klara arbetsmarknaden så måste arbetsmarknadspolitiken delvis förnyas. Vi anger här i vilken riktning politiken måste gå.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson