StartFakta och politikArbetsmarknad

Flera viktiga budgetbesked...

Flera viktiga budgetbesked – men många saknas ännu

Arbetsmarknad

Blogg

2020-09-18

Under de senaste veckorna har budgetutspel från regeringen och samarbetspartierna presenterats nästan dagligen. Flera viktiga besked har lämnats i frågor som TCO drivit. Egenföretagare får ett Coronastöd som kommer att betyda mycket för många medlemsgrupper i olika TCO-förbund. Satsningen på lärcenter ligger också i linje med vad TCO har efterfrågat. Tillskotten till kommuner och regioner till följd av ökade kostnaden under pandemin är också mycket viktiga. Men de stora satsningarna på a-kassan och utbildning för omställning lyser fortfarande med sin frånvaro.

När regeringen och samarbetspartierna tidigare i år införde en tillfällig höjning av taket i a-kassan var det ett beslut som vi i TCO välkomnade. Att beslutet fattades berodde på att politiken helt enkelt såg att det gamla taket var otillräckligt. Den insikten är välkommen, men den är också giltig när vi befinner oss i ett ”vanligt” läge igen. Därför menar vi att den nya nivån måste permanentas och gälla även efter 2020. Det har vi framfört till regeringen och samarbetspartierna. Något sådant budgetutspel har vi (ännu) inte sett.

Den andra stora frågan där vi saknar besked är den om utbildningssatsningar för att stärka omställningen på arbetsmarknaden. Det behövs till exempel högskoleutbildningar som är mer flexibla för dem som redan har en utbildning. Dessutom borde Arbetsförmedlingen kunna anvisa till reguljära utbildningar med bibehållen ersättning från a-kassan.

Budgeten överlämnas till riksdagen på måndag morgon. Då hoppas jag att även dessa frågor finns med. Det är centrala frågor för både löntagarna och för arbetsmarknaden i sin helhet. För tillit och trygghet som skapar förutsättningar för individens och Sveriges förmåga till omställning, utveckling och konkurrenskraft. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström