TCO:s svar på promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Arbetsmarknad

Remissvar

2023-06-21

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) har fått möjligheten att yttra sig över promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare och lämnar härmed vårt yttrande.

Övergripande kommentarer

Det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring till Sverige infördes 2008 och har beskrivits som ett av de mest öppna i världen. Öppenheten i systemet har dock medfört en ökad risk för utnyttjande och missbruk som drabbar enskilda mycket hårt och riskerar att göra Sverige till ett mindre attraktivt arbetsland för utländsk arbetskraft.

För TCO är det viktigt att systemet för arbetskraftsinvandring är hållbart och har ett tydligt och överskådligt regelverk där lön och villkor enligt kollektivavtal upprätthålls samtidigt som arbetsgivarna ges möjlighet att rekrytera den arbetskraft som behövs.

TCO avstyrker förslaget att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige.

 

Läs hela remissvaret.

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström