Erbjud barnomsorg i hemmet på kvällstid

Arbetsmarknad

Debattartikel

2023-09-04

När inte anpassad barnomsorg finns tillgänglig i hemkommunen tvingas musiker flytta eller i värsta fall säga upp sig, skriver Gunnar Jönsson, Symf, och Therese Svanström, TCO.

Publicerad i Dagens Samhälle 4/9 2023.

Barnomsorgen måste utformas så att alla barn kan ta del av den, oavsett föräldrarnas yrke, om barnkonventionen ska följas. Alla har inte jobb där man arbetar måndag till fredag under dagtid. Samtidigt är det enbart då barnomsorg erbjuds i många kommuner. Vi uppmanar därför skolminister Lotta Edholm (L) att skyndsamt arbeta för att barnomsorgen ska uppfylla kraven i barnkonventionen, som numera är svensk lag.

En yrkesmusiker arbetar oregelbundet, ofta sex dagar i veckan, vanligtvis med delad arbetsdag, och på helger och kvällar. Även poliser och vårdpersonal har arbetstider som inte överensstämmer med den tid då många kommuner erbjuder barnomsorg. Är man ensamstående förälder och inte har möjlighet att få hjälp av släkt eller vänner med barnpassning så måste man i stället själv köpa in barnomsorg, vilken är betydligt dyrare än kommunal barnomsorg och därför kan vara förödande för familjens ekonomi.

Att kulturen ska vara tillgänglig för våra medborgare ser vi som en självklarhet. Då är det också självklart att konserter och föreställningar ges på kvällar och helger. Det finns med andra ord liten flexibilitet när det gäller schemaläggningen och det får konsekvenser för när barnomsorg behövs. När inte anpassad barnomsorg finns tillgänglig i hemkommunen tvingas musiker flytta eller i värsta fall säga upp den anställning som tagit åratal av utbildning, övning och hängivenhet att erhålla.

Det är hög tid att regering och kommuner gör mer för att erbjuda anpassad barnomsorg på obekväm arbetstid och därmed följa barnkonventionen. När barnkonventionen blev svensk lag 2020 konstaterade en statlig utredning att skollagens skrivningar inte lever upp till lagstiftningen. Enligt skollagen har barn från ett års ålder rätt till allmän förskola i den omfattning det behövs.

Barnkonventionen ställer krav på att samhället ska utgå från barnens bästa. För att barn till föräldrar som arbetar obekväm arbetstid ska behandlas på allra bästa sätt vill Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges Yrkesmusiker (Symf) att de ska erbjudas anpassad omsorg i hemmet när föräldrarna arbetar sena kvällar och helger. Då finns inte behov av omsorg hela natten på det man kallar ”nattis”, en omsorgsform kommuner ofta hänvisar till. Med barnomsorg i hemmet kan barnet tryggt somna i sin egen säng och vakna upp hemma tillsammans med sina föräldrar. Då får föräldrarna bättre förutsättningar att kombinera yrkesliv och föräldraskap på ett hållbart sätt.

Skolminister Lotta Edholm är ansvarig minister och har själv uttryckt sitt engagemang i frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Som oppositionsborgarråd i Stockholm skrev hon 2017 i ett pressmeddelande att ”…det är oerhört anmärkningsvärt att man planerat för att föräldrarna ska sova hemma och barnen på förskolan. Konsekvenserna för föräldrar som både arbetar dag- och kvällstid, som musiker och skådespelare, blir att deras barn tvingas bo på internatförskola flera dagar i sträck.”

Hon ansåg att det faktum att dåvarande skolborgarrådet ”…låtit detta vansinne löpa på utan att agera visar på ett totalt ointresse för dessa människors situation”.

Vi har därför goda förhoppningar om att Lotta Edholm som minister håller fast vid vad hon själv uttryckt som sin ståndpunkt, och därför arbetar för att skyndsamt förändra lagstiftningen så att den uppfyller barnkonventionens krav på att alla barn i landet ska ha lika rättigheter och tillgång till den barnomsorg de har behov av.

Gunnar Jönsson
Ordförande, Sveriges Yrkesmusiker (Symf)

Therese Svanström
Ordförande, Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström