Att kunna gå till jobbet bygger Sverige starkt – inte mer nationalism

Arbetsmarknad

Debattartikel

2023-06-15

Ett arbete är biljetten in i samhället. TCO föreslår ett åtgärdsprogram i tre delar, skriver organisationens ordförande Therese Svanström.

Viljan att människor som bor inom en nations gränser ska betrakta sig som en enhet är inte ny, men har på senare tid återigen vunnit i politisk styrka. Det har skett i Europa, i länder som Ungern och Polen, men också i Sverige.

Av den debatt som råder kan man lätt få intrycket att det är nationalism som bygger Sverige starkt.

Men mer nationalism är inget bra ideologiskt verktyg. Sverige byggs starkt genom att människor har möjlighet att gå till ett jobb. Genom att Sverige är ett konkurrenskraftigt och inkluderande land där det finns tillit mellan människor och till staten.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) radade på nationaldagen upp tre faktorer som han anser ska bygga ihop landet: möjligheten att ta tillbaka medborgarskap, gemensamma värderingar och fokus på svenska språket.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson hävdade samma dag att mångkulturalism är en farlig ideologi.

Varken Kristersson eller Åkesson lyfte möjligheten till arbete som den viktigaste faktorn för såväl integration som för att hålla ihop Sverige.

Gemenskap bygger trygghet

Det har skett ett successivt skifte i debatten. Det som nyss var otänkbart är nu på väg att bli lag. Det handlar om regeringens och dess stödpartis, Sverigedemokraternas, förslag att medborgarskap ska kunna dras tillbaka och en statlig utredning kring vilka kunskaps- och språkkrav som ska ställas för att få permanent uppehållstillstånd. Och att vårdpersonal, läkare och socialsekreterare kan komma att tvingas att ange papperslösa. Det är en mycket allvarlig förändring i ett demokratiskt land.

En överväldigande majoritet av TCO-förbundens medlemmar vill se etnisk mångfald i samhället. Att skapa gemenskap är det som bygger trygghet, inte att göra skillnad mellan dem som bor i landet.

Grundläggande är att människor har ett jobb att gå till. Att det finns tilltro till tjänstemän på myndigheter, personal i vården, i barnomsorgen, i skolan och busschaufförer. Att det finns medkänsla mellan människor på en arbetsplats och mellan grannar.

TCO föreslår ett åtgärdsprogram i tre delar

Den strategi TCO förespråkar är helt annorlunda jämfört med att dela upp människor beroende på var de kommer ifrån. Arbetsmarknadspolitik och att ha ett jobb att gå till, har varit och är även vår tids svar på hur samhället ska hålla ihop.

Att ha en arbetsplats innebär att ingå i en gemenskap som inte utgår från etniskt ursprung utan från vad som binder samman dem som jobbar där. Genom historien har arbetet gjort att människor från Finland, Italien, Turkiet, Grekland, Balkan och många andra länder blivit en del av den gemenskap som erbjuds på arbetsplatser i Sverige. Det måste också vara lösningen framåt. Inte minst eftersom behovet av fler som jobbar är akut.

Det är på arbetsplatserna den kraft som behövs finns och det är där den politik som bedrivs behöver ha sitt fokus. TCO föreslår ett åtgärdsprogram i tre delar:

• Stärk Arbetsförmedlingen. Myndigheten behöver större resurser i sitt förvaltningsanslag för att öka tillgången till stöd och insatser från arbetsförmedlare och specialister.

• Satsa på utbildning. Fler arbetslösa måste få möjlighet att utbilda sig, såväl inom arbetsmarknadsutbildningar som i reguljära utbildningar på olika nivåer. Det gäller även för dem som har svårast att få jobb och är en nyckel för att förbättra matchningen mellan dem som söker jobb och arbetsgivare.

• Satsa mer på insatser på arbetsplatser. Att få möjlighet att lära på jobbet ger god utdelning, i synnerhet för människor som står långt från arbetsmarknaden. Arbetspraktik och anställningar med stöd är viktiga verktyg för att fler ska kunna jobba.

Ett arbete är biljetten in i samhället. Det stärker både den som får ett jobb och samhället.

Sverige är fantastiskt och ska det fortsätta vara så behöver de bakåtsträvande nationalistiska förslagen läggas till handlingarna. Ambitionen måste istället vara att bana väg för en inkluderande politik som inte ställer människor mot varandra.

Att kunna gå till jobbet bygger Sverige starkt – inte mer nationalism.

 

Therese Svanström, ordförande i TCO

 

Läs artikeln i Helsingborgs dagblad.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour