Arbetsmarknadspolitik i Coronatider

Arbetsmarknad

Blogg

2020-04-22

Nu i eftermiddag har jag haft ett digitalt möte med Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Utifrån de rapporter jag tagit del av, inte minst från Fackförbundet ST, är läget mycket ansträngt ute i verksamheten. Den utveckling vi ser, med höga varseltal och en stigande arbetslöshet påfrestar myndigheten ytterligare.

TCO:s ingångsvärde är att det behövs en effektiv arbetsmarknadspolitik med ett tydligt på fokus på arbetssökandes kompetens. Tyvärr ser vi hur utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken i för stor utsträckning är parallella spår. I själva verket borde de flätas samman. Det gäller inte minst i när vi ser att till exempel digitaliseringen har stor påverkan på arbetsmarknaden.

En av frågorna som jag lyfte och som är viktig ur ett tjänstemannaperspektiv –inte minst i dessa tider – är att AF borde ges möjlighet att anvisa till reguljär utbildning, som högskola och yrkeshögskola. Det var också ett av de förslag som arbetsmarknadsutredningen lämnade för ett år sedan. Förändringen i sig är inte svår att genomföra men den kräver ett politiskt beslut.

Pandemins effekter på ekonomin och arbetsmarknaden visar att det finns ett stort behov av en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Arbetsförmedlingens tjänster är alltid viktiga, men särskilt när man befinner sig en situation som den nuvarande. Där är självklart också den lokala närvaron central. Att myndigheter har kontor ute i landet har också en social dimension som inte ska förringas. Allt går inte att mäta i kronor och ören. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström