Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetsmarknad

Nyhet

2021-06-10

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

TCO har nyligen lämnat sitt remissvar till betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) från Delegationen för senior arbetskraft.
Vi frågade Joakim Lindström, ansvarig utredare, om vad betänkandet innebär:

-  Betänkandet från delegationen innehåller en rad förslag som siktar in sig på flera av de problem vi ser med ett längre arbetsliv. Det gäller framför allt behovet av att ge bättre förutsättningar på jobbet, säger Joakim Lindström.

- Det är helt avgörande att det genomförs satsningar på en förbättrad arbetsmiljö och TCO har flera förslag på hur det ska gå till. Det behöver också finnas goda möjligheter till kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet, samt flexibilitet i arbetet, säger Joakim Lindström.

Attityder i arbetlivet

Det är naturligtvis mycket viktigt att chefer inkluderas och involveras i arbetet mot negativa attityder mot äldre arbetskraft. Det handlar om inkludering och tillåtande attityder för all slags mångfald där ålder bara är en av flera faktorer. Uppfattningar om äldre som utslitna eller oförmögna att arbeta lika mycket och med samma kvalité som en yngre måste motverkas och ersättas av en god psykosocial arbetsmiljö där hänsyn tas till individuella förutsättningar som grundas på uppfattningen att alla människor är olika.

Konkreta förslag

När vi lever allt längre är det naturligt att vi jobbar längre - men med rätt förutsättningar. Det handlar inte bara om förändrade attityder gentemot äldre utan det krävs konkreta förbättringar för arbetstagarna. TCO lyfter i sitt remissvar fram dessa förslag.

  • Gör diskrimineringslagen semidispositiv i den del som gäller aktiva åtgärder mot diskriminering.
  • Inför sanktionsavgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (Osa).  
  • Utred möjligheten att införa hälsobokslut inom offentligt finansierade välfärdstjänster.
  • Inför en arbetsrättslig lag mot trakasserier i arbetslivet.

Läs TCO:s remissvar på Delegationen för senior arbetskrafts betänkande: Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre