Tryggheten, staten och partsmodellen – har staten förändrat sitt ansvar för ersättning vid arbetslöshet över tid?

A-kassa

Rapport

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

För en person kan ett bra inkomstbortfallsskydd vid arbetslöshet innebära mycket. Det kan vara skillnaden mellan att behöva flytta  och att kunna koncentrera sig på att hitta ett nytt arbete.

Om man vet att man har en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet kan också göra att man vågar byta arbete eller starta företag trots att det finns en osäkerhet om hur det kommer att gå. 

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet fungerar också som en automatisk stabilisator för ekonomin. Efterfrågan kan hållas uppe även när många blir arbetslösa och en snabb nedgång på bostadsmarknaden kan undvikas.

Idag består tryggheten vid arbetslöshet av flera olika försäkringar. Den offentliga arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan, kompletteras av såväl kollektivavtal om omställning som fackförbundens inkomstförsäkringar. För många krävs idag alla tre för att säkra en rimlig ekonomisk trygghet i händelse av arbetslöshet.

I den här rapporten beskriver TCO hur dessa försäkringar och den trygghet de erbjuder har utvecklats över tid. Rapporten gäller åren 1980–2019 för arbetslöshetsförsäkringen och 2000–2019 för omställningsavtalens ersättningar och de fackliga inkomstförsäkringarna.

Rapporten visar att allt eftersom den allmänna arbetslöshetsförsäkringen har täckt en allt mindre del av arbetstagarnas inkomstbortfall, har den ekonomiska betydelsen av de kompletterande kollektivavtalade försäkringarna och fackförbundens inkomstförsäkringar ökat.

Ladda ner rapporten Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Rapporten är en uppföljning till Tryggheten, staten och partsmodellen som kom 2019

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart