StartFakta och politikA-kassa

Mer trygghet – ökad tillit...

Mer trygghet – ökad tillit – bättre samhälle

A-kassa, Sjukförsäkring

Blogg

2020-08-26

Att det finns väl fungerande socialförsäkringar är grunden för ett väl fungerande land. Det innebär till exempel att den som blir sjuk får ett skydd när hälsan sviker. Eller att den som blir av med jobbet inte ska behöva lämna hus och hem, ta barnen ur kulturskolan eller sälja bilen.

Under pandemin har frågor om trygghet utifrån de här perspektiven seglat upp på den politiska agendan. Men jag tror också att allt fler börjat reflektera över sin egen situation. Hur skulle min ekonomi se ut om min arbetsplats skulle behöva skära ned? Vad händer om jag blir långvarigt sjuk?

Ett av TCO:s kärnområden som styr det vi arbetar med handlar just om samhällets trygghetssystem. Det är därför vi ägnar mycket tid och resurser åt att påverka politiken för att se till att exempelvis den ekonomiska tryggheten är tillräckligt god för de breda tjänstemannagrupperna vid arbetslöshet. Idag skriver jag i Aftonbladet och uppmanar regeringen och samarbetspartierna att behålla det tillfälligt höjda taket i a-kassan. Pandemin visade med all tydlighet att det gamla maxbeloppet helt enkelt är otillräckligt utifrån hur verkligheten ser ut. Arbetslöshetsförsäkringen är – och ska vara – en omställningsförsäkring. Det är en viktig princip. Därför menar vi också att några av regellättnader som gjordes i våras inte bör förlängas.

Socialförsäkringsfrågorna handlar däremot inte bara om kronor och ören. Hur regelverken i övrigt är utformade är av yttersta vikt. Utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” presenterade sitt slutbetänkande sent i våras. TCO bidrog aktivt i det arbetet med våra perspektiv och vad vi ser är viktigt för tjänstemannagrupperna. För oss är det viktigt att utredningens förslag, som skulle leda till en bättre och tryggare sjukskrivning och ett bättre stöd för att komma tillbaka till arbete, genomförs så snart som möjligt. Det är något vi i TCO arbetar med intensivt just nu.

Utöver att rimliga socialförsäkringar självklart är viktiga för individen är det också avgörande för vilket sorts land vi ska vara. Den som kan lita på att det finns hjälp att få när det behövs känner trygghet. Tryggheten i sin tur gör att det är mycket lättare att ha en ljus syn på framtiden. I tider som dessa, där vi redan innan pandemin befann oss i stor förändring, är det viktigare än någonsin. Det tycker jag att politiker från vänster till höger borde fundera över i större utsträckning. För kostnaden för ett samhälle utan tillit är avsevärt mycket högre än vad priset för några försäkringar är.

Bild på Therese Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström