Johan Pehrson, plocka upp a-kasseutredningen

A-kassa

Debattartikel

2023-02-18

Precis som arbetsmarknadsminister Johan Pehrson tycker TCO att arbetslöshetsförsäkringen bör anpassas till dagens arbetsmarknad genom att arbetsvillkoret ersätts med ett inkomstvillkor. Passande nog ligger det en färdigremitterad utredning med just en sådan lösning och väntar på arbetsmarknadsdepartementet. TCO vill uppmana arbetsmarknadsministern att ta denna historiska chans att skapa en a-kassa värd namnet.

A-kassan urholkas år efter år

A-kassan har urholkats år för år och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Man kan till och med säga att a-kassan blivit en b-kassa. Majoriteten av alla arbetslösa hamnar på en ersättningsgrad om 60 procent, långt under de 80 procent som det är tänkt. Knappt 40 procent får de tänkta 80 procent i ersättning. Bland tjänstemän är det ännu färre, lite drygt 20 procent. De flesta får lägre ersättning, vissa betydligt lägre. Det kan i sin tur tvinga den som blir arbetslös att göra drastiska ekonomiska förändringar för sig eller sin familj, trots att arbetslösheten ofta varar en kortare period. Dessutom kommer ännu färre få 80 procent i ersättning i framtiden om inte taket i a-kassan fortsätter att höjas när lönerna ökar.

Bristerna i arbetslöshetsförsäkringen beror på att dagens arbetsmarknad utvecklas snabbt – nya jobb skapas och gamla försvinner. En av orsakerna till strukturomvandlingen är alla de gröna jobb som växer fram som svar på klimatkrisen. Då ska trygghetssystem som a-kassan säkra att det finns tid och ekonomi att ställa om. Men idag omfattas för få av den tryggheten, och det gör att Sverige i stället för att ligga i framkant riskerar att få en stel och omodern arbetsmarknad.

Gör a-kassan till en riktig omställningsförsäkring

Det finns nu förslag som både är beredda och färdigremitterade men som tyvärr blev liggande på den förra regeringens bord. Nu finns en chans för arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att genomföra en nödvändig reform som gör a-kassan till en riktig omställningsförsäkring. En försäkring som också inkluderar egenföretagare och unga. Dessutom är det viktigt att arbetslöshetsförsäkringen omfattar fler så att inte kommunernas försörjningsstöd blir det som får stötta den som söker jobb. Det skulle stå många enskilda, kommunerna och samhällsekonomin alltför dyrt.

Den inkomstbaserade a-kasseutredningen från 2020 har många förslag som är viktiga för att arbetslöshetsförsäkringen ska bli mer relevant i tiden. Inte minst att bredda försäkringen så att fler omfattas.

Bredda a-kassan

En breddning av a-kassan innebär att den som inte har arbetat särskilt länge men ändå visat sig vara anställningsbar kan kvala in för en viss tid med a-kassa. På så sätt får till exempel en ung person på sitt första jobb en chans att med stöd från a-kassan fortsätta sin etablering på arbetsmarknaden.

Om arbetsvillkoret ersätts med ett inkomstvillkor blir det även lättare för ”nya grupper” på arbetsmarknaden att få tillgång till försäkringen. Till exempel kombinatörer som har fler än en arbetsgivare eller anställningsform. Det är väsentligt att försäkringen hänger med i tiden.

Lättare för arbetsgivare

En ytterligare fördel är att det skulle underlätta för arbetsgivare. Arbetsvillkor behöver intygas av arbetsgivaren och förutom att det är en börda för dem så är det heller inte alltid lätt för a-kassorna att få tag på arbetsgivare för att få intygen skrivna. Det gör att det kan vara svårt för den arbetslöse att visa hur den har arbetat. Utredningens förlag om att arbetsvillkoret ska ersättas med inkomstvillkor innebär att a-kassorna kommer kunna få inkomstuppgifter hämtade automatiskt från Skatteverket. Det gör processen betydligt enklare och minskar risken för både fel och fusk. Det blir också betydligt mer transparent för den arbetslöse vad man kommer få i a-kassa.

Ta chansen att modernisera a-kassan! 

Förutom att TCO vill att försäkringen breddas så att fler omfattas är det även centralt att det höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen består, och att försäkringen indexeras gentemot lönerna så att värdet inte urholkas år efter år. TCO vill också se mildare inkomstvillkor än vad utredningen föreslår, så att ännu fler kan omfattas.

Dagens villkor för att kvala in i a-kassan är omoderna. A-kassan är byggd för det tidigare industrisamhället med fasta heltidsanställningar. Men när allt fler jobbar som egenföretagare och kombinatörer eller i a-typiska anställningsformer blir resultatet att fler hamnar utanför försäkringen. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson – a-kasseutredningens förslag är färdigberedda och remissbehandlingen avslutad. Nu har du chansen att plocka upp en bra utredning med bra förslag som skapar en modern inkomstförsäkring. TCO är beredd att bidra med konstruktiva lösningar.

 

Therese Svanström
ordförande, TCO

 

Läs artikeln i Expressen.

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour