StartFakta och politikA-kassa

Ja - facken spelar en roll...

Ja - facken spelar en roll när staten drar sig tillbaka

A-kassa

Blogg

2021-02-25

Visst har Lars Calmfors rätt i att det är ett missförstånd att man måste vara med i facket för att få a-kassa, men helt fel är det inte. En stor del av ersättningen du får när du är arbetslös kommer nämligen från facket genom kollektivavtalet eller inkomstförsäkringen via facket.

Lars Calmfors skriver i Dagens nyheter att länder med facket närstående a-kassor har högre facklig organisationsgrad än länder med statlig arbetslöshetsförsäkring. Och att det bland svenska arbetstagare finns en uppfattning, om än felaktig, om att det fackliga medlemskapet ger tillgång till a-kassa. Lars Calmfors har rätt i att det är ett missförstånd att ett medlemskap i facket krävs för att få ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Men helt fel är det inte. En stor del av den ersättning som man får när du är arbetslös kommer faktiskt från facket, genom kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen eller genom inkomstförsäkringar via facket.

De allmänna försäkringarna räcker inte

En förklaring till att kollektivavtalade och fackliga ersättningar i trygghetsförsäkringarna har blivit allt vanligare vid sidan om de allmänna ersättningarna beror på att ersättningen i de allmänna försäkringarna har sänkts och samtidigt minskat i förhållande till löneutvecklingen i samhället. Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet har i allt större utsträckning blivit beroende av att de offentliga systemen kompletteras av i första hand kollektivavtalade tillägg men även av fackliga medlemsförsäkringar. I de flesta fall handlar det om ekonomiska tillägg av olika slag, men vad gäller arbetslöshet så ingår även tjänster i form av trygghetsrådens verksamhet med bl.a. hjälp i att söka ett nytt arbete och individen som blir arbetslös kan även erbjudas utbildningar för att lättare kunna komma tillbaka till arbete.

En sned ansvarsfördelning

Ansvarsförskjutningen mellan staten och parterna på arbetsmarknaden har skett gradvis över tid och framstår inte som resultatet av några tydliga vägval varken från staten eller från arbetsmarknadens parter. Det finns ett starkt behov av att öka kunskapen om varifrån ersättningen i trygghetssystemen kommer för att utifrån det kunna föra en diskussion om hur fördelningen borde se ut.

Partsmodellen levererar

När staten drar sig tillbaka så kan man väl säga att parterna levererar. Genom inkomstförsäkringar, tjänstepension och andra kollektivavtalade förmåner tar parterna ansvar på ett tydligare sätt än staten – våra lösningar är följsamma mot tjänstemännens löneutveckling och bidrar för varje dag som går till en större del av de anställdas reella ekonomiska trygghet. Det behöver påminnas om och betonas.

Det här har TCO skrivit mer om i vår rapport: Trygghet, staten och partsmodellen.

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart