Höj taket i a-kassan

A-kassa

Nyhet

2019-08-29

Idag presenterar TCO rapporten "A-kassan- fyra år efter att taket höjdes" som beskriver hur ersättningsgraden i a-kassan har utvecklats sedan hösten 2015 och hur många arbetstagare som skulle få en rimlig andel av sin tidigare lön om de blev arbetslösa idag. I samband med att rapporten presenteras bjuder TCO in till analys och samtal med Sveriges ledande nationalekonom Lars Calmfors som ger en bild av vad forskningen egentligen säger om sambandet mellan trygghetssystemen och effekterna på arbetsmarknaden. Och med Martin Ådahl, riksdagsledamot från Centerpartiet, som redogör för Januariavtalets förslag som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Rapporten visar att arbetslöshetsförsäkringen ersätter runt sextio procent av tidigare inkomst. Den faktiska ersättningsgraden är alltså en bra bit ifrån de 80 procent av tidigare inkomst som är utgångspunkt för försäkringen. Låga ersättningsnivåer för trygghetssystemen för med sig en ekonomisk otrygghet för individen vid arbetslöshet och ger icke önskvärda inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Trygghetssystemen som exempelvis a-kassa behöver utformas så att rörlighet och jobbyten främjas. TCO menar att taket i a-kassan därför måste höjas. Annars äventyras både inkomsttryggheten men även omställningsförmågan.

 

Läs rapporten i sin helhet.