Både sött och surt om A-kassan i budgetpropositionen

A-kassa

Blogg

2022-11-08

När regeringen idag presenterade budgetpropositionen för 2023, var det både sött och surt för A-kassan. Det är välkommet att taket i a-kassan ligger kvar under mandatperioden, men negativt att den tillfälligt lägre karenstiden förlängs. TCO ser också behov av flera andra förändringar av a-kassan.

TCO vill se en breddad och enklare A-kassa

Fler behöver kunna omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, samtidigt som den måste digitaliseras, förenklas och anpassas till nya grupper på arbetsmarknaden. A-kassan behöver vara generös men samtidigt inte ge incitament till överutnyttjande eller felaktigt utnyttjande.

TCO vill se att flera delar av den inkomstbaserade a-kasseutredningens förslag genomförs så snart det är möjligt. Vi anser att den inkomstbaserade a-kasseutredningens förslag om breddning, det vill säga att den som inte har tillräcklig förankring på arbetsmarknaden, men har visat sig anställningsbar, kvalar in i a-kassan successivt är bra. Individen får då en chans att med stöd av pengar från a-kassan fortsätta sin etablering på arbetsmarknaden.

Man ska inte behöva hamna i försörjningsstöd bara för att man är arbetslös, men ännu inte kvalar in i arbetslöshetsförsäkringen. A-kasseutredningens förslag om att ”trappa in”, det vill säga att stegvis kvalificera sig till full ersättningsperiod är därför en bra lösning.

Sämre med lägre karenstid

Regeringens förslag om att den tillfälligt lägre karenstiden på 2 dagar, i stället för regelverkets 6 dagar, förlängs tycker vi är en sämre lösning för arbetslösa som ännu inte kvalar in till arbetslöshetsförsäkringen. Karens är en sorts självrisk som ska förhindra överutnyttjning.

Förslaget bedöms även få effekter på frivilliga inkomstförsäkringar, eftersom den första dagen med arbetslöshetsersättning kommer att infalla tidigare än vad som är fallet enligt tidigare regler. Första dagen med ersättning från inkomstförsäkringar kommer sannolikt också därför att infalla tidigare.

Inför inkomstvillkor i stället för arbetsvillkor

Den inkomstbaserade a-kasseutredningen har även fler bra förslag som TCO vill se införda, inte minst förslaget om att man får högre ersättning ju längre tid man varit med i a-kassan (upp till ett tak).

Vi menar också att ett inkomstvillkor i försäkringen, i stället för det nuvarande arbetsvillkoret, skulle göra att ”nya” grupper på arbetsmarknaden, till exempel så kallade kombinatörer och atypiskt anställda, får större tillgång till försäkringen.

Att gå från ett arbetsvillkor till ett inkomstvillkor gör också att arbetslöshetsförsäkringen kan digitaliseras mer i och med att inkomstuppgifter från Skatteverket kan användas. Det blir i sin tur enklare och mer transparent för de flesta, samtidigt som felaktigt användande av försäkringen försvåras.

Allt det här är angeläget.

 

 

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart