Ansvarslösa uttalanden om a-kassa av Johan Pehrson

A-kassa

Debattartikel

2023-04-17

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson saknar uppenbarligen kunskap om villkoren för arbetslösa och om hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna fungerar, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström på arbetet.se.

I förra veckan fick vi uppleva arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) ge uttryck för synen att det är ”fett” att vara arbetslös.

Varsam med orden är något vi alla behöver vara. Och ett särskilt ansvar har den med makt. Som en minister i Sveriges regering.

Utöver ett ansvarslöst sätt att uttrycka sig mot en utsatt grupp ger det uttryck för okunskap både om hur vi löser situationen med kompetensförsörjning och vad a-kassan är.

A-kassan är en omställningsförsäkring

A-kassan är nämligen en omställningsförsäkring – inte ett bidrag – som ger ekonomisk trygghet mellan jobb.

En omställningsförsäkring som, i kombination med en effektiv arbetsmarknadspolitik för att så snart som möjligt hitta nytt jobb, har varit ett framgångsrikt koncept. En del av det som brukar benämnas arbetslinjen.

Som gjort att vi lyckats ställa om arbetsmarknaden och skapa tillväxt genom kunskap och utveckling.

Att arbetstagare och fackliga organisationer kunnat acceptera att jobb försvinner och att nya och bättre jobb då kan skapas.

Och som med rätt utbildningsinsatser är möjliga för arbetskraften att utföra. I stället för att strejka och skapa oreda på arbetsmarknaden som inte gynnar någon i slutändan.

A-kassan har urholkats

A-kassan har dock urholkats genom åren. Föreställningen att det är ”fett” att leva på svensk arbetslöshetsförsäkring kan verkligen ifrågasättas, av flera skäl.

De senaste 20 åren har Sverige tappat mest i Europa i ersättningsgrad enligt OECD. Innan den senaste höjningen av taket låg Sverige på plats 21 av 27 i Europa.

Med den nu höjda nivån ligger vi på plats 17. I dag får bara 15 procent av landets heltidsarbetande 80 procent av sin inkomst försäkrad vid arbetslöshet.

Som mest ungefär 18 000 kronor i månaden efter skatt. Grupper som egenföretagare och kombinatörer saknar helt skydd.

Lägg därtill behov av resurser hos Arbetsförmedlingen för att klara uppgiften att stötta dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Och tillräckliga resurser för utbildningsinsatser för grupper som har utbildning men som kommer behöva ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Dags för ny prao?

Kanske ska Johan Pehrsons nästa prao vara som arbetslös för att uppleva de ekonomiska villkoren och hur väl de arbetsmarknadspolitiska insatserna fungerar.

En bra erfarenhet för att sen kunna kavla upp ärmarna och börja med en arbetsmarknadsministers viktigaste uppgifter – en väl fungerande arbetsmarknadspolitik som stödjer omställning för olika grupper och tillgodoser behovet av kompetens på alla delar av arbetsmarknaden.

I kombination med verklig trygghet för den som under en tid drabbas av arbetslöshet. Det vi brukar kalla arbetslinjen.

Läs artikeln på arbetet.se 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström