StartFakta och politikA-kassa

A-kassan fyra år efter att...

A-kassan fyra år efter att taket höjdes

A-kassa

Rapport

2019-08-28

Rapporten beskriver hur ersättningsgraden i a-kassan har utvecklats sedan hösten 2015 och hur många arbetstagare som skulle få en rimlig andel av sin tidigare lön om de blev arbetslösa idag. Rapporten slår fast att arbetslöshetsförsäkringen ersätter runt sextio procent av tidigare inkomst. Den faktiska ersättningsgraden är alltså en bra bit ifrån de 80 procent av tidigare inkomst som är utgångspunkt för försäkringen.

Hur trygghetssystemen utformas spelar stor roll för en fungerande arbetsmarknad.
Svensk arbetsmarknad är inte statisk. Varje år omsätts cirka 900 000 jobb; knappt 430 000 försvinner och 515 000 tillkommer. Arbetsmarknadspolitiken, utbildningssystemet, studiefinansieringen och trygghetssystemen måste anpassas till en förändrad dynamisk arbetsmarknad. Trygghetssystemen som exempelvis a-kassa behöver utformas så att rörlighet och jobbyten främjas. TCO menar att taket i a-kassan därför måste höjas. Annars äventyras både inkomsttryggheten men även omställningsförmågan.

Läs rapporten A-kassan fyra år efter att taket höjdes

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart