Pedagogiskt ledarskap i det digitala rummet

Vad behöver man tänka på när man ska hålla i en facklig utbildning? Vilka metoder och verktyg kan användas när man bara ses digitalt? Välkommen till en specialdesignad utbildning för dig som är utbildare/kursledare i ditt förbund. Vi möts enbart digitalt under utbildningens gång.

Ansökan är stängd. 

Studietid: Totalt 2,5 dagar plus tid för egna studier.
Plats: Kommunikationsplattformen Zoom och i din vardagsmiljö.

Utbildningen genomförs i samverkan med Studieförbundet Sensus.

I kursen får du kunskap om grundläggande pedagogiska förhållningssätt och metoder, som du behöver för att skapa ett fördjupat lärande för vuxna. Utbildningen har särskilt fokus på praktisk tillämpning i det digitala rummet.

Syfte och mål

Aktiviteten syftar till att stärka deltagarnas möjligheter att genomföra fackliga utbildningar som ger ett fördjupat lärande. Efter denna utbildning förväntas deltagaren ha

 • ökad trygghet i rollen som utbildare/kursledare
 • ökad förståelse för vad som krävs för att en utbildning ska leda till ett förändrat beteende hos deltagare
 • fler pedagogiska verktyg att använda med särskilt fokus på det digitala rummet.

Upplägg och innehåll

Vi utvecklar förståelsen för vad utbildare/kursledare bör vara uppmärksamma på under planering, genomförande och efterarbete av fackliga utbildningar. Teori varvas med praktik där vi testar olika pedagogiska verktyg och metoder. Samtal och diskussioner sker både i smågrupper och i storgrupp, både framför datorn och utomhus (där du bor). Vi använder vår egen grupp och utbildning som exempel när vi reflekterar i de olika passen. Vi delar även erfarenheter från våra olika TCO-förbund.

I denna utbildning fokuserar vi på det digitala utbildningsrummets möjligheter och begränsningar, men vi gör även vissa jämförelser med utbildningar i det fysiska rummet. Under utbildningen tar vi bland annat upp följande ämnen:

 • Att skapa ett fördjupat lärande
 • Kunskapens olika former
 • Vuxnas lärande
 • Att skapa delaktighet
 • Att definiera mål och syfte med utbildningen
 • Val av metod och utbildningsverktyg
 • Att starta upp och att avsluta en utbildning
 • Rollen som utbildare/kursledare

Målgrupp

Det här är en utbildning för dig som håller i fackliga utbildningar/kurser. Både förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden välkomnas. Du behöver inte ha några förkunskaper av att hålla utbildningar digitalt för att söka.

Programdesign

Utbildningen består av tre delar som totalt omfattar 2,5 utbildningsdagar plus några timmar för eget arbete. Innan vi ses första gången gör deltagarna en mindre förberedeleuppgift.

Del 1: Pedagogiskt ledarskap i en facklig kontext

Två sammanhängande heldagar. Digitalt via Zoom.

Del 2: Välkommen till verkligheten

När det passar dig. Uppgiften tar ca 3–6 timmar att genomföra. Du planerar och håller i en mindre lärandeaktivitet (kurs, seminarium, workshop, föreläsning, möte, eller liknande) där du får testa nyvunna kunskaper och verktyg. Du gör en egen reflektion som du sedan är beredd att dela med övriga.

Del 3: Uppföljning och erfarenhetsutbyte

En halvdag. Digitalt via Zoom.

Utrustning

För att kunna delta på utbildningen behöver du en dator med en bra internetuppkoppling och webbkamera, samt ett headset.

Utbildningen genomförs på plattformen Zoom då det ger goda möjligheter till interaktion och diskussion i både stora och mindre grupper. Om du har frågor kring Zoom och säkerhet kan du läsa mer på Sensus hemsida.

Kostnad

Deltagaravgiften är 3 300 kr plus moms per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund. Ditt förbund står för eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningen lämnas av Ronny Tedestedt, se kontaktuppgifter nedan.

Bild på Ronny Tedestedt

Utbildningsansvarig, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt