StartFackliga akademin

Om Fackliga akademin

Om Fackliga akademin

Hur kan TCO-förbundens förtroendevalda och förbundsanställda möta en ökad digitalisering, klimatomställning och demografiska förändringar? Vilka verktyg har vi och vad behöver vi utveckla? Vilken arbetsmarknad vill vi se? Detta är några av de frågor som Fackliga akademin bär med sig, i vårt arbete med facklig utveckling, lärande och utbildning.

I takt med arbetsmarknadens och samtidens krav och förändringar har också det fackliga arbetet förändrats. För att det ska gå bra även i fortsättningen spelar facklig utveckling, lärande och utbildning en nyckelroll. Fackliga akademin utvecklar och genomför därför lärandeaktiviteter såsom utbildningsprogram, kurser och seminarier. Vi jobbar på uppdrag av TCO-förbunden.

Vårt erbjudande: ett brett utbud av högre facklig utbildning

Vi erbjuder spets- och fördjupningsutbildningar för förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden. Deras behov styr vårt utbud och vårt utvecklingsarbete genomförs i nära samverkan med förbundens utbildningschefer.

  • Högskolekurser
    Här samverkar vi med både Stockholms universitet och Karlstads universitet. I dessa kurser möter teori, forskning och vetenskap den fackliga vardagen och omsätts sedan till ny praktik.
  • Egenutvecklade lärandeaktiviteter specialdesignade för TCO-förbunden
    Ofta utgår vi från centrala frågor för det fackliga vardagsarbetet, som arbetsmiljö, förhandling och arbetsrätt men även digitalisering, hållbarhet och normmedvetenhet ingår. Pedagogisk utveckling och innovation med och för TCO-förbundens utbildare och kursledare är också något Fackliga akademin driver.
  • Utbildningar om fackliga frågor på europeisk och global nivå
    Fackliga utbildningar med internationell inriktning har vi dels i egen regi, dels i samverkan med ETUI, ett självständigt institut inom Europafacket som anordnar utbildningar och seminarier för europeiska fackföreningar, såsom TCO-förbunden. I globala frågor om hur FN-organet International Labour Organization fungerar och hur facken är med och påverkar samverkar vi med Nordiska internationella folkhögskolan som årligen anordnar kursen Genèveskolan.  

Söker du mer grundläggande kurser?

Är du på jakt efter mer grundläggande fackliga kurser, om till exempel styrelsearbete eller grundkurser om ditt förbund? Då hänvisar vi dig till ditt eget förbund. De erbjuder normalt sådana kurser, ofta i samarbete med studieförbundet Sensus.

Vår syn på kunskap och pedagogik

Kunskapsbegreppet är brett och centralt i hur Fackliga akademin utvecklar och genomför lärandeaktiviteter. För att lyckas i sitt fackliga uppdrag är faktakunskaper viktiga, men de betyder inte allt. Att kunna tillämpa kunskap praktiskt är avgörande. Därför utgår vi alltid från deltagares erfarenheter och praktiska kunskap som man har med sig, så kallad tyst kunskap. Dessutom krävs ofta en god omdömesförmåga hos fackligt aktiva för att kunna fatta kloka beslut beroende på situation. Genom ett flertal pedagogiska metoder uppmärksammar och utvecklar vi olika kunskapsformer under våra lärandeaktiviteter. 

Möten i det fysiska och digitala rummet

Fackliga akademins lärandeaktiviteter sker både i det fysiska och digitala rummet. I valet mellan att ses i det fysiska och digitala rummet utgår vi från syftet med lärandeaktiviteten och den pedagogiska frågan om vad som görs bäst var. Ofta innehåller våra lärandeaktiviteter en blandning av både och, så kallat blandat lärande. Att lära med och av varandra gör vi återkommande genom strukturerade erfarenhetsutbyten över förbundsgränserna. Därför är mötet med andra det viktiga. Oavsett rum.

Välkommen till Fackliga akademin!

 

Se våra aktuella utbildningar

 

 

Händer som skriver på en laptop

Vill du ha mejl när vi släpper nya utbildningar?

Fackliga akademins nyhetsbrev kommer ut ett par gånger per år och innehåller aktuella lärandeaktiviteter att söka. 

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt