StartFackliga akademin

Hållbarhet – en facklig fråga

Hållbarhet – en facklig fråga

Klimatkrisen är det största hotet mot allt levande och en omställning av hela samhälle måste skyndas på. Klimatanpassning kommer allt mer i fokus och arbetsplatserna är en arena där mycket kan göras och där facket kan och vill bidra. I denna utbildning får du tips och idéer om hur du kan påverka för en rättvis klimatomställning, utifrån din fackliga roll.

Ansökan är stängd

Utbildningen för 2022 har redan varit, information om nästa tillfälle kommer senare.

Illustrativ bild: Person som pratar i telefon i handsfree

I den här utbildningen får du möta sakkunniga från fackförbund som kommit en bit på vägen i sitt klimatarbete. Vi tittar på deras hållbarhetsverktyg, lyssnar på presentationer och funderar över hur vi kan använda olika ingångar i vårt arbetsplatsnära arbete för ökad social och miljömässig hållbarhet. Det kan vara våra arbetsgivares policydokument, upphandlingspolicies och anpassningen till nya lagar. 

Erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan förbund och fackliga kollegor från olika delar av landet är en viktig del av utbildningen.

De globala målen i Agenda 2030 säger att ekonomisk, social och miljömässigt hållbarhet ska hållas ihop och ingen del kan uteslutas. ”Det finns inga jobb på en död planet” har Världsfackets ordförande sagt. 
Så hur vi kan bidra till en klimatomställning där arbetstagare inte drar nitlotten, vare sig globalt eller här i Europa? Detta undersöker vi i utbildningen Hållbarhet – en facklig fråga.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som vill utveckla sin förmåga att bidra till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån sitt fackliga uppdrag.

Program & tider

Kursen går under tre halvdagar och sker enbart digitalt. Utbildningen för 2022 har redan varit, information om nästa tillfälle kommer senare.

Avgift

Avgiften för kursen varierar. 2022 kostade det 1000 kronor exklusive moms, per deltagare. Detta betalas av ditt förbund eller eventuellt av din arbetsgivare.

Ansökan

Ansökan är stängd för i år.

Du behöver fylla i ansökningsformuläret i nära samverkan med utbildningsansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner ditt deltagande. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Vi har ett begränsat antal platser och antar allt eftersom ansökningar kommer in. Vi eftersträvar en mix av deltagare från många TCO-förbund.

Fackligt aktiva från alla TCO-förbund välkomnas att söka. Du kan vara förtroendevald såväl som förbundsanställd. 

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt