Hållbarhet – en facklig fråga

Klimatkrisen är det största hotet mot allt levande och en omställning av hela samhället måste skyndas på. Klimatanpassning kommer alltmer i fokus och arbetsplatserna är en arena där mycket kan göras och där facket kan och vill bidra. I denna utbildning får du tips och idéer om hur du kan påverka för en rättvis klimatomställning, utifrån din fackliga roll.

Du fyller i din ansökan genom att klicka på följande länk:

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDjF75mienDz5yvspabSItxrUTFkjK2cFtgkdZkzy8MmDEamq-hjR99mmpAi7CUfvbXK0bz&ln=swe

Sista ansökningsdag 30 augusti 2023.

Observera att du behöver ha ditt förbunds godkännande, utbildningsansvarig eller motsvarande om du är förtroendevald, eller din chef om du är förbundsanställd.   

Illustrativ bild: Person som pratar i telefon i handsfree

De globala målen i Agenda 2030 säger att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska hållas ihop och ingen del kan uteslutas. Så hur vi kan bidra till en klimatomställning där arbetstagare inte drar nitlotten, varken globalt eller här i Sverige? Detta undersöker vi i utbildningen Hållbarhet – en facklig fråga. 

I den här utbildningen undersöker vi ingångar i hur det arbetsplatsnära fackliga arbetet kan bidra till en ökad miljömässig och social hållbarhet. Det kan vara våra arbetsgivares policydokument, upphandlingsrutiner och men också hur klimatperspektivet kan integreras i det fackliga arbetet. Erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan förbund och fackliga kollegor från olika delar av landet är en viktig del av utbildningen. En central del av utbildningen är att var och en genomför ett klimatsamtal på sin arbetsplats.

Syfte  

Syftet med denna utbildning är att genom möten, diskussioner och erfarenhetsutbyten över förbundsgränserna se hur det lokala fackliga arbetet även kan inkludera hållbarhetsfrågor. 

Mål

Denna utbildning har ett antal mål. Efter denna utbildning förväntas du:

  • Kunna beskriva vad facken redan gör för en rättvis klimatomställning och vad som ytterligare kan göras
  • Känna dig inspirerad att lyfta klimat- och miljöfrågor i ditt fackliga uppdrag
  • Ha genomfört en mindre uppgift som handlar om att lyfta hållbarhetsfrågor i ditt fackliga uppdrag.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som vill utveckla sin förmåga att bidra till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån sitt fackliga uppdrag.

Upplägg

Hållbarhet – en facklig fråga genomförs under hösten 2023 och består av ett antal delar. Vissa delar gör vi tillsammans i realtid under tre digitala halvdagar. Andra delar gör du när det passar dig. 

Datum och tider

Del 1: Klimatnyfiken (ca 1 timme)

När: 31 augusti – 5 september.
Var: Digitalt på en plats där det passar dig.
Förberedelseuppgift som består av att genomföra e-kursen Klimatnyfiken som Global utmaning tagit fram.

Del 2: Fackliga perspektiv för en rättvis klimatomställning (3 timmar)

När: onsdag 6 september kl 13:00-16:00.
Var: Digitalt via Zoom.
Introduktion utbildning och deltagare. Återkoppling på e-kursen Klimatnyfiken. Samtal med Bengt Rolfer, frilansjournalist och författare till rapporten Klimatet och jobben. 

Del 3: Hållbarhetsarbete på arbetsplatsen (3 timmar)

När: torsdag 7 september kl 13:00-16:00.
Var: digitalt via Zoom
Panelsamtal om hur man kan jobba med hållbarhetsfrågor på arbetsplatsen. Introduktion av uppgiften Välkommen till verkligheten.

Del 4: Välkommen till verkligheten (ca 3-4 timmar)

När: 8 september 2023 – 16 oktober.
Var: På din arbetsplats.
Genomförande av ett klimatsamtal på den egna arbetsplatsen. Med tillhörande reflektionsuppgift. 

Del 5: Uppföljning och erfarenhetsutbyte (3 timmar)

När: 24 oktober 2023 kl. 9:00-12:00.
Var: Digitalt via Zoom.
Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kopplat till uppgiften Välkommen till verkligheten med tillhörande reflektionsuppgift. 

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 1500 kronor exklusive moms, per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund eller eventuellt av din arbetsgivare.

Ytterligare information lämnas av Ronny Tedestedt på TCO, för kontaktuppgifter se nedan

 

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt