Genèveskolan

Är du intresserad av hur internationellt fackligt samarbete fungerar? Är du yngre fackligt aktiv och vill lära känna andra fackliga kollegor från de nordiska länderna? Då är Genèveskolan är något för dig!

Genèveskolan är en folkhögskola för yngre fackliga representanter från de nordiska länderna. Det ger en unik inblick och möjlighet att följa arbetskonferensen som FN-organet International Labour Organization årligen anordnar. Skolan grundades 1931 och har sedan dess arbetat för att öka kunskapen om internationellt samarbete och globala konventioner och rekommendationer samt för att främja fackföreningsverksamhet både nationellt och internationellt.

Under kursens gång får deltagarna fördjupade insikter om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld samt ökad kunskap om internationellt samarbete och internationella regelverk, ILO och andra internationella organisationer.

Fackliga akademin samordnar ansökningsprocessen från TCO-förbunden.

Läs mer på Genèveskolans hemsida.

 

 

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt