Digital arbetsmiljö

Vad påverkar vår digitala arbetsmiljö? Hur får vi hjärnan att må bra hela arbetsdagen? Hur kan den digitala arbetsmiljön bli en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Detta är en utbildning för dig som är huvudskyddsombud/huvudarbetsmiljöombud (HSO/HAMO) och vill komma igång med att arbeta även för en bättre digital arbetsmiljö.

Här får du lära dig mer om kognitiva och digitala arbetsmiljöproblem och hur du hanterar dem inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Digitala verktyg i datorn och mobiltelefonen är en del av vår arbetsmiljö. Dessa verktyg ska underlätta arbetet som ofta innebär tvära kast mellan olika arbetsuppgifter och hantering av stora mängder av information. Teknikstress är en arbetsmiljörisk och har aktualiserats med anledning av att fler arbetar hemifrån och på distans. Under detta utbildningsprogram får du lära dig mer om kognitiva och digitala arbetsmiljöproblem samt hur du kan jobba med dessa frågor som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Syfte

Huvudsyftet med kursen är att du som HSO/HAMO ska få mer kunskap om digital och kognitiv arbetsmiljö för att bättre kunna jobba med dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett annat syfte är att bidra till ett erfarenhetsutbyte mellan HSO/HAMO i TCO-förbunden.

Mål

Efter denna lärandeaktivitet förväntas du som HSO/HAMO:

  • ha en förståelse för vad som påverkar vår digitala och kognitiva arbetsmiljö
  • ha genomfört en IT-skyddsrond/digital skyddsrond.

Målgrupp och förkunskaper

Du som har valts till HSO/HAMO i något av TCO-förbunden är välkommen att söka. Du bör ha genomgått grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM eller motsvarande). Vi ser gärna att du kommit igång i ditt uppdrag sedan en tid tillbaka och nu behöver ytterligare kunskaper.

Upplägg

Upplägget bygger på ett aktivt deltagande. Föreläsningar varvas med samtal och diskussioner både i smågrupper och i storgrupp. Mellan träffen i mars och april genomför du en IT-skyddsrond/digital skyddsrond.  

Program och tider

  • Torsdag 10 mars kl 13-16. Intro deltagare och utbildningsprogram. Gästföreläsare Cecilia Berlin, docent på avdelningen för Design & Human Factors på Chalmers.
  • Fredag 11 mars kl 9-12. Människa, teknik, organisation. Gruppdiskussioner samt intro IT-skyddsrond/digital skyddsrond.
  • Fredag 8 april kl 9-11:30. Presentationer, erfarenhetsutbyten och diskussioner kopplat till genomförd IT-skyddsrond/digital skyddsrond. 

Ansökan

Ansökan är stängd. Utbildningen återkommer troligen våren 2023.

Du behöver fylla i ansökningsformuläret i nära samverkan med utbildningsansvarig på ditt förbund. Det är de som godkänner ditt deltagande. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra. 

 

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt