Arbetsrätt, normer och diskriminering

Samhällets normer och outtalade förväntningar påverkar hur vi ser på andra människor och hur vi bedömer olika situationer och händelser. På den här utbildningen får du träning i att identifiera diskriminering och kränkande särbehandling, tips om hur du bäst kan använda diskrimineringslagen och en chans att fundera över vilka osynliga normer och strukturer som påverkar dig, i din egen vardag.

Öppnas igen när nya datum är planerade.

I Sverige har vi fört en lång och framgångsrik kamp för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ändå är det långt kvar till verklig jämlikhet. Den diskriminering och särbehandling som drabbar till exempel människor med utomeuropeisk bakgrund, med funktionsvariationer, eller den som är hbtqi-person fungerar på samma vis men är för många svårare att identifiera. 

Diskriminering och kränkande bemötande finns i hela samhället. Ofta beror det på att vi styrs av sociala normer (outtalade samhällsregler och förväntningar) som vi inte är medvetna om. Som fackligt engagerad är det en fördel att kunna reflektera över hur normer påverkar hur vi tolkar olika händelseförlopp och hur vi använder arbetsrätten, arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.

I denna utbildning får du genom olika övningar hjälp att få syn på dina egna normer. På ett lekfullt sätt och med konkreta exempel utforskar vi hur vi tolkar människor och vilka konsekvenser det ger, beroende vem du själv är. Med hjälp av konkreta exempel och fallbeskrivningar tränar vi för att bli bättre i att  använda de fackliga verktygen, för likabehandling och för ett mer inkluderande arbetsliv. 

Medverkar gör Emelie Karinsdotter, nätverks- och utbildningsansvarig på Maktsalongen samt Majid Saliba, jurist och ombudsman på Unionen Stockholm. 

Mål

Målet är att utveckla deltagarnas förmåga att i sin fackliga roll. Efter avslutad utbildning ska de kunna

  • känna igen och kunna agera mot diskriminering och kränkande särbehandling
  • använda sina fackliga verktyg utifrån ett mer normmedvetet tänkande
  • reflektera kring sin egen position i samhällets sociala normsystem
  • verka för likabehandling och ett mer inkluderande arbetsliv

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som vill utveckla sin förmåga att kunna bedöma och handla mer normmedvetet i sin fackliga roll. Deltagare bör på förhand kunna grunderna i arbetsrätten och diskrimineringslagen.

Program och tider

Hemifrån, när det passar dig: genomgång av relevanta delar av arbetsrätten, diskrimineringslagen och någon spaning på hemmaplan kring utbildningens teman. 

Två dagars liveträff med workshops, övningar, presentationer och erfarenhetsutbyte. Vi ses på konferenscentrat Bergendal i Sollentuna klockan 11.00 dag 1 (Transport dit från Cityterminalen avgår kl 10.10)  Vi avslutar kl 16.00 dag 2, då transport avgår tillbaka till Cityterminalen. 

2-4 veckor när det passar dig: Fortsatt inventering och spaning på hemmaplan, utifrån några korta uppgifter kursledningen ger.

Digital träff halvdag: uppföljning och fortsatt diskussion kring spaningar och inventering. Presentation och avslutning

Avgift

Kostnaden för Arbetsrätt, normer och diskriminering brukar vara runt 5000 kronor exklusive moms, per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund eller eventuellt av din arbetsgivare.

Avgiften inkluderar lärandeaktiviteter, föreläsare, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. 

Ansökan

Ansökan är stängd för i år. Öppnas igen när nya datum är planerade.

Du behöver fylla i ansökningsformuläret i nära samverkan med utbildnings- ansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner ditt deltagande. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt