StartFackliga akademin

Arbetsmarknadskunskap för unga

Arbetsmarknadskunskap för unga

TCO och förbunden vill stötta unga som är på väg in på arbetsmarknaden. Därför har Fackliga akademin i uppdrag att samverka med Arena Skolinformation, som gör högkvalitativt undervisningsmaterial i arbetsmarknadsfrågor, främst för gymnasieskolan.

TCO och förbundens första mål med skolinformation är förstås att bidra till ungdomars utveckling och kunskap om hur det funkar på arbetsmarknaden. Unga behöver veta sina rättigheter, vilka skyldigheter de har och känna till vilka krav de kan ställa. För oss är det ett sätt att stärka den svenska partsmodellen på lång sikt.

Ett smart sätt  att nå nya generationer av arbetstagare är att gå via skolan och lärarna. Gymnasieskolan har ett uttalat uppdrag att undervisa i arbetsmarknadsfrågor. Det är en ganska omfattande kurs inom ämnet samhällskunskap. Läroplanen från 2011 säger också att skolan ska samverka med samhället runtomkring.

Arena Skolinformation

Arena Skolinformations utbildningsmaterial om arbetslivet och arbetsmiljö riktar sig till dig som lärare eller studie och yrkesvägledare på gymnasiet. På deras webbplats kan du läsa mer om materialen, beställa dem kostnadsfritt, få lektionsförslag och hitta länkar till andra webbsidor som tar upp arbetslivet. 

Läs mer hos Arena Skolinformation